Vådområde- og lavbundsprojekter


Ringkøbing-Skjern Kommune har i øjeblikket gang i flere projekter for at skabe våde områder på lavtliggende jorde.

Etablering af både vådområder og lavbundsprojekter fungerer i princippet ens - nemlig ved at hæve vandstanden på lavtliggende arealer i for eksempel ådale. Det giver en øget fjernelse af næringsstoffer, inden vandløbene munder ud i søer og fjorde. Samtidigt spares atmosfæren for en del CO2, som forbliver i jorden i længere tid i stedet for at dampe hurtigt af til luften.

Hvad er lavbund egentlig?

Materialet er ikke i webtilgængeligt format. Hvis du har problemer med at få materialet læst op af en skærmlæser, så kan du kontakte Land, By og Kultur.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing