Skoleindskrivning

Indskriv jeres barn til skolestart og find information om frit skolevalg og skoledistrikter.

Hver skole har sit eget distrikt og børn, der bor i dette distrikt, har ret til at blive indskrevet i distriktsskolen. Folkeskoleloven giver dog mulighed for, at man kan vælge en anden skole end distriktsskolen – frit skolevalg.

Skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har digital skoleindskrivning for kommende 0. klasser i perioden 23.01.23 - 06.02.23. Hvis dit barn skal gå i en friskole, bedes du også indberette det på digital skoleindskrivning.

Hvis dit barn er født i 2017 eller er fra 2016 og ikke allerede er startet i 0. klasse vil du få en personlig indbydelse fra skolen i dit skoledistrikt.

Modtager du ikke en indbydelse er det vigtigt, at du selv kontakter distriktskolen eller Ringkøbing-Skjern Kommune, Dagtilbud og Undervisning, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk, telefon 99 74 13 31.

I forbindelse med den digitale skoleindskrivning til 0. klasse kan der også ske indskrivning til skolefritidsordning eller børnehus, hvis dette ønskes.

Vær opmærksom på, at hvis du indskriver dit barn på en anden kommunal skole end distriktskolen, kan du ikke indskrive til SFO ved Digital Skoleindskrivning. Det skal du gøre via Digital Pladsanvisning.

Skoleudsættelse

Det er muligt at søge om skoleudsættelse for dit barn.

Forventet ansøgningsfrist, til udsættelse af skolestart for årgang 2017 til skoleåret 2023, er den 4. januar 2023.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

Malene Refstrup Andersen
Malene Refstrup Andersen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk