Selvbetjening
Ansøg om praktisk/personlig hjælp i sommerhuset (login med medarbejdersignatur)

Vi byder velkommen til feriegæster i Ringkøbing Skjern Kommune.

Har du behov for hjemmehjælp under dit ferieophold i Naturens Rige, skal du kontakte din hjemkommune, som skal bestille hjælpen via vores elektroniske ansøgningsskema, 2 uger før din ankomst.

Hjemmepleje til feriegæster

Det er Ringkøbing Skjern Kommune der beslutter hvilken hjælp du konkret kan få, med udgangspunkt i kommunens serviceniveau. Din hjemkommune skal sammen med ansøgningsskemaet vedhæfte en beskrivelse af dit funktionsniveau samt hvilken hjælp du normalt får. 

Sygepleje til feriegæster

Har du udelukkende brug for sygepleje under dit ophold kan du bede din hjemmesygeplejerske kontakte visitationen i Ringkøbing Skjern kommune. Al sygepleje til feriegæster foregår, som udgangspunkt, på et af kommunens sygeplejeklinikker. Du skal selv transportere dig til sygeplejeklinikken, hvor tidspunkt aftales forinden med hjemmesygeplejersken i det område du holder ferie.

Praktisk hjælp

Er dit ferieophold kortere end 4 uger, tilbyder vi ikke praktisk hjælp, som for eksempel rengøring.

Hjælpemidler

For at modtage hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, og af hensyn til hjælperens arbejdsmiljø, skal pladsforholdene i din feriebolig være tilpasset dit behov for evt. hjælpemidler, inden hjælpen påbegyndes.

Er arbejdsmiljøet ikke i orden, således at hjælperne kan udføre arbejdet forsvarligt, kan du måske ikke få den hjælp du har behov for. Vi vil i så fald kontakte din hjemkommune, og meddele dem vores beslutning.

Dette betyder, at hvis du er bevilget hjælpemidler i din hjemkommune, som skal kompensere for en funktionsnedsættelse, og som er nødvendige for at hjælpen kan udføres, skal du medbringe disse hjælpemidler til ferieboligen. 

Det kan fx være mindre forflytningshjælpemidler, badebænk, strømpepåtager, kørestol og rollator. 

Ønsker du ikke at medbringe hjælpemidlerne, er du selv ansvarlig for at leje og installere hjælpemidlerne i ferieboligen. 

APV-hjælpemidler

APV betyder arbejdspladsvurdering.

APV hjælpemidler tilgodeser plejepersonalets arbejdsmiljø, fx plejeseng og lift. Levering og afhentning af APV-hjælpemidler skal ske inden for perioden for dit ferieophold. APV hjælpemidler fra Ringkøbing-Skjern Kommunes hjælpemidler leveres og afhentes mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-12.

Personlig pleje, der forudsætter brugen af APV-hjælpemidler, kan tidligst ydes når hjælpemidlerne er leveret. Afhængigt af dit behov for hjælp, skal der være plads til dig, til hjælperen og eventuelle hjælpemidler. Der skal fx være god plads på badeværelset, i soveværelset og omkring sengen.

Pladsforhold 

Plads omkring sengen:

Hjælperen bør som minimum kunne stå ved siden af sengen og række armen bagud uden at røre ved noget. Det svarer til ca. 75-85 cm fri plads ved siden af sengen

Plads til bad og toiletbesøg:  

Arbejdstilsynet har følgende vejledende mål: 60-70 cm på hver side af håndvask til hjælper, hvis der er brug for at kunne komme til på begge sider. 75 cm på hver side og foran borgeren. 75 cm på hver side af toilet til hjælpere, hvis der er brug for at komme til fra begge sider. 200 cm til kørestol med hjælper. 200 cm vendediameter for mobillift.

Kender du internetadressen:

www.godadgang.dk

Hjemmesiden er udgivet af Foreningen tilgængelighed for Alle.

På siden kan du orientere dig om hvilke sommerhuse, der har hensigtsmæssige pladsforhold

Samarbejde med pårørende

Ringkøbing-Skjern Kommune forventer, at dine pårørende hjælper dig med medicin mm. til bestemte tider, da vi ikke kan love dig besøg på fastlagte tidspunkter i døgnet.

Afrejse fredag 

Har du mulighed for at forlade sommerhuset fredag ​​i stedet for lørdag, kan vi bedre sikre dig, at du får den hjælp du har brug for til tiden. Lørdag er en travl dag og der kan være ventetid i forhold til at modtage hjælp.

Kontaktoplysninger
Myndighedsafdeling - Sundhed og Omsorg

Henvendelse hverdage kl. 8-9

Myndighedsafdeling - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing