Pårørende med flere

En pårørende behøver ikke være et familiemedlem, men kan være en person i vedkommendes netværk f.eks. en nabo, en ven eller en bekendt. Skønner du at en person har brug for hjælp, kan du se i listen herunder, hvem du kan kontakte om hvad.

For området under Sundhed og Omsorg

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at medvirke til at skabe rammerne for et godt pårørendesamarbejde. Vi har fokus på inddragelse og samarbejde med pårørende til gavn for den enkelte borger.

I Sundhed og Omsorg er der udarbejdet værdier for samarbejdet med pårørende, hvis formål er at bidrage til en god dialog og et tillidsfuldt forhold mellem borgere, pårørende og ansatte i Sundhed og Omsorg. Læs her om værdier for samarbejdet med pårørende. 
 

Ved at vælger et af de specifikke emner herunder, får du oplysning om til hvad og hvor, du som pårørende kan søge hjælp.

Er du bekymret for et barn eller en ung

Fuldmagt til læseadgang til en pårørendes digitale post

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Pårørende til barn eller ung med alvorlige selvmordstanker

Sådan kan og må pårørende hjælpe digitalt

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger under emnesiderne

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing