Landbrug

Her kan du ansøge om miljøgodkendelse af udvidelser på dit landbrug. Du kan også søge godkendelse til mindre dyrehold og anmelde mindre ændringer.

Selvbetjening
Ansøg om indvinding af vand fra eksisterende anlæg
Indberet oppumpede vandmængder
Ansøg om miljøgodkendelser til udvidelse
Anmeld hestehold og mindre dyrehold

Se tilladelser og miljøgodkendelser - Filarkiv

Se nyere tilladelser og godkendelser - DMA

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing