Landbrug

Her kan du ansøge om miljøgodkendelse af udvidelser på dit landbrug. Du kan også søge godkendelse til mindre dyrehold og anmelde mindre ændringer.

Se tilladelser og miljøgodkendelser - Filarkiv - (Ekstern side)

Se nyere tilladelser og godkendelser - DMA - (Ekstern side)

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing