Listevirksomheder 

Hvis du har en listevirksomhed skal du søge om miljøgodkendelse inden etablering, flytning, udvidelse, eller hvis du foretager ændringer, der kan medføre øget forurening.

Du skal vente på at få godkendelsen, før du bygger. I særlige tilfælde er der dog mulighed for at søge tilladelse til at begynde bygge- og anlægsarbejder på eget ansvar, inden godkendelsen er givet.

Selvbetjening
Ansøgning af miljøgodkendelse af listevirksomhed

Miljøtilsynsplan

Se tilladelser og miljøgodkendelser - Filarkiv

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing