27. april 2023

Borgernes sikkerhed i den lokale ældrepleje har fået et løft

Borgernes sikkerhed i den lokale ældrepleje har fået et løft

Ringkøbing-Skjern Kommune har været en del af forbedringsprogrammet I sikre hænder, der har haft til mål at øge borgernes sikkerhed og forbedre kvaliteten af plejen på plejehjem og i hjemmeplejen ved at reducere antallet af medicinfejl, tryksår, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.

15 kommuner deltog i 3. runde af I sikre hænder, der løb fra april 2020 til marts 2023. Programmet er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Efter det to-årige forløb tilslutter Ringkøbing-Skjern Kommune sig til listen over de i alt 33 kommuner, der har deltaget i programmet og vist, at det er muligt at skabe forbedringer for både borgere og personale. Erfaringerne viser, at I sikre hænder er med til at sikre borgerne en sikker pleje og behandling, men også at det øger den faglige stolthed og arbejdsglæde blandt personalet.

- Som pårørende hører du måske om ét plejehjem, der i ikke har fejl og mangler. Samtidig hører du måske om et andet plejehjem, der både har fejl og synlige mangler. Hvilket plejehjem ville du så helst sende din mor eller far på? Mon ikke det svar er indlysende, siger Kaj Gravers Kristensen, der er leder af plejehjemmet Bakkely i Videbæk.

Han fortsætter:

-  Men bare fordi et plejehjem "siger", de ikke har fejl og mangler, er det ikke sikker, at de taler sandt. Ikke fordi de vil snyde, men fordi de er blevet fartblinde på sig selv. Sådan var det også på Plejehjemmet Bakkely. På vores kvalitetsrejse med Ringkøbing-Skjern Kommune og Dansk Selskab for Patientsikkerhed har vi lært at se vores fejl og mangler i øjnene, vi tør tale om dem og arbejde med dem ud fra kvalitetsværktøjer, siger Kaj Gravers Kristensen.

Et af de værktøjer, medarbejderne har arbejdet med, er 'Løbende opfølgning af vores kvalitetsmålinger'. Det er blevet et punkt på det ugentlige personalemøde for at se på afdelingen ud fra fakta og ikke ud fra hvad de synes eller tror:

- Bliver vi fejlfri? Det gør vi næppe. Men nu kan vi ud fra data se omfanget af fejl og mangler. Vi kan også se, om vores ændringer er forbedringer eller blot forstyrrelser, der skaber nye fejl og mangler. Bakkely er ikke et fejlfrit plejehjem, men vi er et plejehjem, der arbejder med kvalitet, og det gør vi hver dag i alle vagtlag hele året rundt, siger lederen.

Større sikkerhed for de ældste i samfundet

Mange borgere er udsat for tryksår, medicineringsfejl og andre utilsigtede hændelser og skader i kontakten med sundhedsvæsenet. En del af skaderne medfører sygehusindlæggelser, som kunne have været undgået. Indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) udtaler:

- De mange ældre, som er i kontakt med den kommunale syge- og ældrepleje, har krav på en pleje og behandling af høj kvalitet. Derfor er det også helt afgørende, at man i det nære sundhedsvæsen kan reducere fx medicinfejl, infektioner og tryksår, så man styrker patientsikkerheden og forebygger sygehusindlæggelser, siger Sophie Løhde og fortsætter:

- Jeg har fulgt 'I sikre hænder' i en årrække og er glad for at se, at flere og flere kommuner har deltaget i programmet. Kommunerne har opnået flotte resultater og er med til at vise, hvordan man i praksis kan øge kvaliteten i ældreplejen til gavn for både borgere og personale. Det er godt gået.

At der er fundet en solid metode til at komme problemerne i ældreplejen til livs, glæder også direktør i KL, Christian Harsløf.

- Langt flere borgere vil i fremtiden have behov for pleje og behandling af høj kvalitet i det nære sundhedsvæsen, og derfor bliver det kun endnu vigtigere, at kommunerne har metoder til at forbedre borgersikkerheden. Vi skal sikre, at vores ældste i samfundet får en sikker pleje og behandling - hver gang. I sikre hænder har øget borgersikkerheden markant og har også højnet medarbejdernes faglige stolthed og arbejdsglæde, siger Christian Harsløf.

Systematisk arbejde med kvalitet i kommunerne

Med forbedringsprogrammet har medarbejdere og ledere i kommunerne fået redskaber, der sikrer, at kvaliteten af plejen er på et højt niveau i hjemmeplejen og på plejecentre.

- Kommunerne viser endnu en gang, at en målrettet indsats kan mindske antallet af fejl og utilsigtede hændelser i ældreplejen, siger Inge Kristensen, der er direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed, og fortsætter:

- Med I sikre hænder har medarbejderne fået mulighed for at bruge deres faglighed, og de har samtidigt lært metoder til at systematisere arbejdsgange og opbygge en lærings- og udviklingskultur. Deres indsats har i den grad skabt en forskel for borgernes sikkerhed og livskvalitet.

 

FAKTA

I sikre hænder 3

  • Kommunerne i I sikre hænder 3 er: Ballerup, Fredericia, Gentofte, Gribskov, Guldborgsund, Holstebro, Horsens, Kolding, Middelfart, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Slagelse, Vallensbæk, Vesthimmerland og Ærø.
  • I sikre hænder er et samarbejde mellem Sundhedsministeriet, KL og Dansk Selskab for Patientsikkerhed om at forbedre borgersikkerheden i den kommunale sundhedssektor.
  • Målet med forbedringsprogrammet I sikre hænder er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald, uplanlagt vægttab, infektioner og forebyggelige indlæggelser.
  • I sikre hænder begyndte med 5 pilotkommuner i 2013, udvidede i 2016 med 13 kommuner, og i efteråret 2020 kom yderligere 15 kommuner med i forbedringsprogrammet.
  • I sikre hænder 3 er finansieret gennem Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet for 2020-2023, hvor regeringen har afsat 16 mio. kr. til udbredelse af forbedringsprogrammet.
  • Gennem I sikre hænder har medarbejdere og ledelse lært forbedringsmetoder til at skabe systematiske arbejdsgange, at indsamle og analysere data og have et løbende fokus på læring og udvikling.
  • I forbedringsprogrammet har kommunerne arbejdet med de fokusområder, der har været størst behov for hos dem. Dog har alle arbejdet med medicinsikkerhed, heriblandt sikker medicinering af borgere med demens.
  • Læs mere her: www.isikrehænder.dk