28. april 2023

Ny ledelsesstil halverede sygefravær

Ny ledelsesstil halverede sygefravær

En fuldtidsansat medarbejder i en dansk kommune havde i 2019 i gennemsnit 11,9 sygedage. I 2022 havde den samme type medarbejder 15,9 sygedage. Det er en stigning på 33,6 procent ifølge en undersøgelse, netmediet NB Økonomi offentliggjorde den 20. april.

På botilbuddet Holmelunden i Ringkøbing er det gået den stik modsatte vej.

Hvor afdelingen i 2021 havde et sygefravær på 8,79 procent, var det i 2022 faldet til 4,46 procent, hvilket passer meget godt til den førnævnte undersøgelse, der også viser, at kommunalt ansatte i Ringkøbing-Skjern Kommune sammen med Lemvig og Samsø har landets laveste sygefravær.

Det store fald skyldes en ny ledelsesstil. I 2021 blev Trine Grøntkjær Kristensen ansat som leder i afdelingen, og det kunne hurtigt ses på fraværsstatistikkerne.

- Jeg lytter til medarbejderne og ser dem som individer. Når vi kan tilpasse eksempelvis arbejdsplaner til medarbejdernes behov, får vi meget færre sygemeldinger og større arbejdsglæde siger Trine Grøntkjær Kristensen.

For Trine Grøntkjær Kristensen er det dog ikke så meget en ledelsesstil som en personlig stil:

- Jeg har ikke haft særligt fokus på sygefraværet. Jeg har i stedet haft fokus på arbejdsmiljøet; det er mere positivt, og det har haft en god effekt, siger hun og tilføjer, at hun derudover har det som princip, at:

- Min dør er altid åben. Jeg er tilgængelig og nærværende og viser mine medarbejdere, at jeg vil dem.

Mange ledere vil sige det samme uden at nå samme resultat, så hvad tror du, gør forskellen?

- Før jeg blev ansat som leder, arbejdede jeg i afdelingen i ti år, hvor jeg i de seks år var arbejdsmiljørepræsentant. Det har altid ligget mig på sinde at være med til at skabe et godt arbejdsmiljø; At man taler sammen om, hvad der er svært, hvad der trigger, hvad der giver en god arbejdsdag. Med min baggrund ved jeg, hvad der for mig er en god leder, og det har jeg prøvet at tage med ind i det her job, siger Trine Grøntkjær Kristensen.

Helt konkret betyder det for Trine Grøntkjær Kristensen, at hun deltager i team-møder, hvor der altid er punkter, der hedder ”til og fra ledelsen” og ”den gode historie”. Hun har ansat en faglig koordinator, så medarbejderne kan få faglig sparring, også når Trine ikke er i huset. Hun har sat fokus på onboarding-processen, så nye medarbejdere bliver taget godt imod, hun taler jævnligt med medarbejderne en-til-en, så de kan fange ”problemer” i tide. Og så er der en effektiv intern supervision.

Respekterer sygefravær

Sygefravær er et vigtigt parameter i en afdeling med 48 medarbejdere og 48 beboere. Arbejdsdagen skal hænge sammen, så medarbejderen kan have en god arbejdsdag og beboerne kan have den dagligdag, de kender og er trygge ved. Derfor er det vigtigt, at medarbejderne kommer på arbejde.

- Jeg kan godt respektere, at vi har et niveau af sygefravær, hvis jeg vel at mærke kender årsagen. Derfor har jeg også jævnligt samtaler med medarbejderne, så vi kan tale om, hvordan det går, om der er noget, jeg kan hjælpe med, om der er behov for at ændre arbejdsplanen. Mit mantra er altid, at man skal huske privatlivet før arbejdslivet. Mit privatliv betyder meget for mig selv, og jeg ved, at det er noget, medarbejderne sætter pris på. Der skal være balance i privatlivet og arbejdslivet. Hvis der ikke er det, så er det, man melder sig syg eller måske får en kortere lunte overfor de beboere, vi er her for. Derfor er det vigtigt, at jeg ved, hvordan medarbejderne har det, siger Trine Grøntkjær Kristensen.

Hvis hun bliver bedt om i punktform at give sine redskaber til lavere sygefravær videre, siger hun:

  • Hav fokus på arbejdsmiljø i stedet for sygefravær.
  • Skab en psykologisk tryghed. Et rum, hvor medarbejdere og ledere trygt kan tale sammen om det, der er svært.
  • Lav individuelle arbejdsplaner. Måske en medarbejder med delefamilie har brug for at arbejde de lige i stedet for de ulige weekender, måske en medarbejder har brug for, at den faste fridag er tirsdag og ikke torsdag, mens en anden ønsker flere eller færre dagvagter – måske i en periode.

- Hos os har medarbejderne frihed under ansvar. Jeg har tillid til, at de kan arbejde selvstændigt og gøre det godt, og at de sagtens selv kan træffe gode og rigtige beslutninger - og så har de medindflydelse på, hvem der bliver ansat – det er jo deres kommende kolleger.

Sara undgik sygemelding

En af de medarbejdere, som har mærket den omsorgsfulde ledelsesstil på egen krop, er pædagog og omsorgsmedhjælper Sara, der har været ansat i to år. Hun er ved at anrette frokost til en beboer, som har hjemmedag. I dag er menuen en lun risret med et aftalt glas rødvin til. 

- Da jeg havde været ansat som vikar et stykke tid, skete der noget i mit privatliv, som gjorde, at jeg havde brug for at tale med Trine om det. Hun lyttede og foreslog, at vi flyttede mine arbejdstimer og fridag, så jeg kunne få det til at gå op, uden at det blev nødvendigt med en sygemelding, fortæller Sara, mens hun stiller et par fiskefrikadeller i ovnen.

Senere blev hun fastansat, og inden længe var der familieforøgelse på vej:

- Jeg var ked af og flov over, at det så ud, som om jeg havde timet ansættelsen og graviditeten – for sådan var det slet ikke. Men Trine var sød og sagde bare tillykke, og så har hun været fleksibel, så jeg har kunnet få fri de dage, hvor jeg ellers ville have brugt det meste af formiddagen på badeværelset med graviditetskvalme, siger hun og tilføjer:

- Når man kan gå til lederen på den måde, så får man virkelig lyst til at gå på arbejde. Hun stoler på os, og det giver bare et meget bedre arbejdsmiljø, hvor kolleger vil hjælpe hinanden, når vi har lederens opbakning på den måde, siger hun.

Udover en mere tryg hverdag for beboerne og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne, så har de seneste års forbedringer også medført en særlig vigtig effekt:

- Det er blevet nemmere at rekruttere nye medarbejdere til de faste stillinger. Vi kan ikke undvære vikarer, men vi skal ikke have for mange af dem. Vi ser også, at de unge som er her i et sabbatårs-job anbefaler os til andre unge, lige som vi får flere ansøgninger til de faglærte faste stillinger. Det er i høj grad vigtigt i vores branche, siger Trine Grøntkjær Kristensen.

 

FAKTA

Holmelunden:

  • Er Ringkøbing-Skjern Kommunes bo-tilbud til voksne med psykiske handicap
  • Beboerne er pt i aldersgruppen 18-78 år
  • Der er 48 medarbejdere – faste og vikarer
  • Der er 38 beboere

 

De raske resultater:

På Holmelunden har der i flere år været et relativt højt sygefravær på alle afdelinger i botilbuddet. I 2021 var gennemsnittet for sygefraværet i botilbuddet på 8,79 % og i 2022 er det faldet til 4,4 %. Sygefraværet er reduceret i alle afdelinger.

Tal for 2021:

Holmelunden samlet: 8,79%

Holmelunden adm: 16,71%

Holmelunden Team 1: 11,16%

Holmelunden Team 2: 5,60 %

Holmelunden Team 3: 9,50 %

Holmelunden Team 5: 6,21%

Holmelunden Team 6: 6,83%

 

Tal for 2022:

Holmelunden samlet: 4,46%

Holmelunden adm: 1,31%

Holmelunden Team 1: 5,53%

Holmelunden Team 2: 3,21%

Holmelunden Team 3: 6,10%

Holmelunden Team 5: 4,25%

Holmelunden Team 6: 4,18%

 

 

Trine Grøntkjær Kristensen:

2021 –  : Daglig leder på botilbuddet Holmelunden, Handicap Område Nord

2020 – 2021: Konstitueret daglig leder på Holmelunden, Skelbækcentret

2011 – 2020: Social- og Sundhedsassistent på værkstedet MSM, Skelbækcentret i Ringkøbing

2005 – 2011: Social- og sundhedsassistent på Center Vest Brohuset i Ringkøbing

2003 – 2005: Afløser i hjemmeplejen område nord

2005: Social- og sundhedsassistent-uddannelse

2003: Social- og sundhedshjælper-uddannelse

2002 – 2004: Personlig hjælper