31. august 2018

Folketingets Transportudvalg er på vej

Folketingets Transportudvalg er på vej

”I Midt- og Vestjylland er en udvidelse af Rute 15 den mest afgørende transportinvestering her og nu”.

Så klar er beskeden fra Ringkøbing-Skjern Kommune i et notat til Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg, der på onsdag den 5. september kommer på besøg i kommunen.

- Vi skal have vækst i hele Danmark, forklarer borgmester Hans Østergaard og tilføjer, at vækst ikke kommer af sig selv. Heller ikke i Ringkøbing-Skjern Kommune, hvor særligt produktionen i brancher indenfor metalindustrien og den grønne energi bidrager pænt til Danmarks samlede BNP, men også er voldsomt transporttung.

-  Vækst kræver mobilitet og gode transportmuligheder. Vi bor i et vækstområde, men vi bor også i Danmarks geografisk største kommune, hvor den offentlige trafik er mangelfuld, og hvor folk er tvunget til at pendle i privatbil. Sammenholdt med, at Rute 15 i dag er en hovedvej med kun ét spor i hver retning, der også skal bære den meget tunge – og til tider langsomme - trafik fra landbrugsmaskiner, vindmølletransporter og anden lastvognsfragt vurderer eksperterne, at det udgør en væksthæmmer for os, hvis vi ikke får en udvidelse af vejen mellem Ringkøbing og Herning, siger borgmesteren.

Hans Østergaard tilføjer, at det er ærgerligt for virksomhederne, for kommunen – og for Danmark som helhed, hvis utilstrækkelig infrastruktur sætter en kæp i væksthjulet.

Udfordringer

Virksomhederne i Ringkøbing-Skjern Kommune har allerede i dag udfordringer med at få deres varer til og fra produktionshallerne. Det gælder f.eks. vindmølleproducenten Vestas:

- Rute 11 kan ikke rumme transporten af vores nye og længere vindmøllevinger. Vi er derfor nødsaget til at flytte dele af transporten over på Rute 15, der i forvejen er stærkt trafikeret, og hvor vindmølle-transporterne ofte må holde ind til siden for at lade den øvrige trafik passere. Det er bestemt ikke optimale vilkår for hverken erhvervslivet eller borgerne i området, og det er derfor en nødvendighed for produktionen i Lem, at vejnettet følger med udviklingen inden for vindmøller. Fabrikkerne er en vigtig del af vores produktions- og udviklingsapparat i Midt- og Vestjylland, og nu er det nødvendigt at sikre at infrastrukturen understøtter virksomhederne og de mange arbejdspladser, som de skaber i området, siger Tommy Rahbek Nielsen, Senior Vice President hos Vestas.

Også hos mejeriselskabet Arla er der et udpræget ønske om, at infrastrukturen i landsdelen følger med den investering på godt 1 milliard kroner, virksomheden annoncerede sidste år i de tre mejerier i Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Vi har foretaget en milliardinvestering i vores mejerier i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har derfor et stort behov for, at infrastrukturen bliver tilpasset vores produktion. Vi har foretaget investeringerne i området, fordi vi har tillid til, at Christiansborg-politikerne træffer de rigtige beslutninger omkring infrastrukturen i Vestjylland, siger Ole Boye Madsen, kørselschef hos Arla.

Han tilføjer, at den manglende opkobling til det overordnede stats- og motorvejsnet på sigt vil hæmme udviklingen for virksomheden.

Samme toner lyder fra havnedirektør i Hvide Sande Havn Steen Davidsen. De senere år har han stået i spidsen for en udbygning af havnen for et tre-cifret millionbeløb, der har resulteret i en fordobling i antallet af lastbiler til og fra havnen.

- Manglende forbedringer af fremkommeligheden bliver en væksthæmmer for os, siger Steen Davidsen og tilføjer:

- Hvis man ikke gør noget, bremser man den økonomiske optur, vi har set de senere år, og vi risikerer, at væksten går i stå. I 2010 til 2016 har vi set en vækst på 200 arbejdspladser i tilknytning til havnen, og vi har et behov for at kunne tiltrække arbejdskraft til den fortsatte vækst. Men med trængslen på vejene måler potentielle medarbejdere efterhånden pendling i tid i stedet for afstand.

Øget trængsel fremover

Udover de 12.000 lastbiltransporter, der i øjeblikket kører til og fra Hvide Sande Havn hvert år, er Ringkøbing-Skjern Kommune landets 4. største turistdestination, hvilket i sommermånederne skaber trængsel og kø på vejene. Med åbningen af oplevelsescenteret Naturkraft ved Ringkøbing i 2020 og den planlagte Søndervig Feriepark forventes der årligt ca. 300.000 flere turister om året i kommunen.

- Vi er nødt til at forbedre rammevilkårene for både erhvervs- og turismesektoren i vores kommune. Derfor skal vi sikre, at Rute 15 kommer med i regeringens samlede plan for investeringer i infrastruktur i 2020-2030, siger borgmester Hans Østergaard.

Han glæder sig derfor til at byde velkommen til Folketingets Transportudvalg:

- Jeg glæder mig til, at de ved selvsyn kan opleve behovet – og til at forelægge dem det faktum, at man med en relativt lille investering i infrastruktur i det vestjyske kan sikre væksten gennem optimale produktionsvilkår for nogle af dansk industris absolutte sværvægtere, siger borgmesteren.

 

FAKTA:

Trafiktrykket på Rute 15’s 38 km lange strækning mellem Herning og Ringkøbing er steget med en tredjedel på 10 år. Mindst 13 pct. af trafikken består af tung lastvogns- og traktortrafik, hvilket påvirker både hastigheden og sikkerheden på vejen.

En undersøgelse udarbejdet af Vejdirektoratet viser, at det vil være samfundsøkonomisk rentabelt at udvide Rute 15 til en 2+1 vej med en 90 km/t hastighedsbegrænsning på strækningen mellem Herning og Ringkøbing.

Vejdirektoratet vurderer, at en 2+1 vej vil kræve en anlægsinvestering på 885 mio. kr., men peger samtidig på, at den samfundsmæssige forrentning af det beløb ventes at ligge på 5,2 pct. Opdaterede beregninger tyder på en forrentning, der ligger tættere på 6 pct.