31. maj 2019

Fjernstuderende skal skabe studiemiljø i Innovest

Kirsten Høy Andersen, mundtligt samtykke

Hvis man bor i Ringkøbing-Skjern Kommune og vil have en videregående uddannelse, må man i udgangspunktet rejse langt efter den.

Men i en tid, hvor nettet bringer alt fra Borgerservice til biograffilm, melder spørgsmålet sig, om man kan kombinere fjernundervisning med et klassisk studiemiljø og dermed udvide uddannelsestilbuddene og styrke uddannelsesmiljøet i Ringkøbing-Skjern Kommune?

Det er det, Kirsten Høy Andersen er i gang med at undersøge med projektet UniVest, under Erhvervsrådet og Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun er hjemvendt eksilvestjyde, og udtænkte Projekt UniVest, da hun så et behov for et studiemiljø i det vestjyske: 

- Jeg fik ideen til UniVest fordi jeg selv gerne ville have haft mulighed for at blive tættere på familie og netværk, da jeg stod overfor at skulle uddanne mig, fortæller hun.

I bestræbelserne på at øge udbuddet af uddannelsesmuligheder lokalt, så færre unge flytter fra kommunen og flere unge gennemfører en uddannelse, har Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune derfor bevilget foreløbig 100.000 kr. fra vækstpuljemidlerne til uddannelse til UniVest-projektet.

- De begrænsede muligheder for at tage en videregående uddannelse lokalt kan have den konsekvens, at nogle vælger ikke at få en ønsket uddannelse, mens andre flytter til uddannelsesbyerne – og måske aldrig vender tilbage, forklarer Lise Juhl Hansen, formand for Videnudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Hun minder om, at man i Ringkøbing-Skjern Kommune ud over fokus på de faglærte uddannelser også længe har arbejdet for at gøre det muligt at tage en akademisk videregående uddannelse inden for kommunegrænsen. Og hun tilføjer, at det i dag er muligt at læse til markedsføringsøkonom i Innovest. Her ønsker man at supplere med flere uddannelser – bl.a. for at udnytte synenergier og skabe et levende studiemiljø:

- Jeg ser UniVest som et godt supplement til den eksisterende indsats. UniVest er et rigtig godt tilbud, hvis man ønsker en videregående akademisk uddannelse, men ikke har lyst til at rejse ud af kommunen. Derfor er det naturligt nok et initiativ, vi som politikere er glade for at understøtte, siger Lise Juhl Hansen.

Studiemiljø i Innovest

UniVest-projektet, der også forventes at give bedre muligheder for videre- og efteruddannelse kører foreløbigt i et halvt år frem til september i år.

Inden da har Kirsten Høy Andersen som projektleder kontaktet alle universiteter og andre videregående uddannelser i Danmark for at afdække deres udbud af uddannelser pr fjernundervisning. Herudover har hun undersøgt behovet for studiemiljø ved kommunens ungdomsuddannelser og indgået i dialog med interessenter omkring udvikling af studiemiljø i Skjern by. Alt sammen for at afdække om der er basis for at etablere et studiemiljø i Innovest, som udbyder videregående uddannelse via fjernundervisning - og i så fald foreslå etablerings- og driftsbudget samt projektplan.

Fjernstuderende med fredagsbar

Da Kirsten Høy Andersen selv skulle vælge uddannelse var der ingen anden vej end at krydse kommunegrænsen efter den. Og selvom den 33-årige projektleder nu - med en cand ling merc og eget firma under bæltet samt erfaring som salgschef i et internationalt firma - er glad for, at det var sådan det flaskede sig, så ville hun ønske, at der havde været andre muligheder, da hun skulle træffe sit uddannelsesvalg.

- Hvis man som jeg er familiemenneske og holder af de tætte netværk, så kan det være en fordel at kunne blive hjemme samtidig med, at man tager en uddannelse. For mange vil det være attraktivt at kunne vælge at tage en fjernuddannelse og kombinere det med det, vi traditionelt forstår ved et studiemiljø, siger Kirsten Høy Andersen, der efter 12 år uden for kommunen nu er flyttet tilbage til Ringkøbing-Skjern Kommune og driver eget firma fra Innovest.

- Det vi ønsker at undersøge er, om vi kan udvide uddannelsesudbuddet i Ringkøbing-Skjern Kommune ved at skabe et studiemiljø som vi kender det med kantine, fredagsbar, studiekammerater osv med den forskel, at når de studerende går til undervisning, så sker det med hørebøffer i ørene ved siden af siden af studerende fra andre uddannelser, fortæller Kirsten Høy Andersen.

Hun tilføjer, at eksempelvis folk, der vil skifte branche og som vil efteruddanne sig kan være i målgruppen for fjernstudier i Innovest. Eller folk som pga. børn eller partneres arbejde, har svært ved at få logistikken til at hænge sammen ved at skulle studere langt væk hjemmefra.

Fjernstuderende søges


For at undersøge behovet og potentialet i at opdyrke et stærkt fagligt og socialt studiemiljø i UniVest vil Kirsten Høy Andersen gerne have nuværende fjernstuderende i tale:

- Derfor vil jeg gerne tale med dem, der lige nu er i gang med et fjernstudie om, hvordan de ser fordelene i at kunne danne et socialt og fagligt fællesskab sammen med andre studerende, forklarer hun, og tilføjer:

- Vi har mange ideer til, hvordan vi kunne skrue det sammen. Eksempelvis kunne man forestille sig at gruppere de studerende, så de matchede de erhvervsmæssige styrkepositioner i kommunen, og tilbyde grupperne noget ekstra. Det kunne være faglige oplæg, mentorer fra det lokale erhvervsliv, eller noget helt tredje, og det er netop det, jeg gerne vil tale med de nuværende fjernstuderende om: hvordan skal sådan et studiemiljø skrues sammen, så det er attraktivt.

Kirsten Høy Andersen tilføjer, at hun er klar over, at studielivet er presset. Derfor forventer hun ikke nødvendigvis, at folk stiller op til timelange interviews, ligesom hun er fleksibel i forhold til både tid og sted. Blot er det vigtigt at høre fra dem, det hele handler om.

Interesserede fjernstuderende i hele landet kan kontakte Kirsten Høy Andersen på kirsten[mail]rabhoyt.dk

Læs mere på dagsordenpunktet til Videnudvalget