30. maj 2019

Sag om sygedagpenge undersøges nærmere

Sag om sygedagpenge undersøges nærmere

- Reglerne er hårde, men det er åbenlyst, at der må foreligge en misforståelse, og at sagen skal undersøges nærmere. Selvfølgelig skal man ikke begynde i et jobafklaringsforløb få dage efter en operation og midt i et sygdomsforløb.

Sådan siger Kristian Andersen, formand for Beskæftigelsesudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune, efter at en regulær shitstorm torsdag morgen tog fart på det sociale medie Facebook.

Baggrunden var et opslag fra en borger, der beskrev, hvordan kommunens jobcenter via e-boks havde meddelt hende, at hun skal starte i jobafklaringsforløb på mandag - blot fem dage efter en alvorlig kræftoperation.

Opslaget blev i det første halve døgn delt over 9.000 gange og fik 3.300 kommentarer med på vejen.

- Jeg kan godt forstå, at folk reagerer på opslaget, for det lyder da urimeligt, at man midt i et alvorligt sygdomsforløb også skal bekymre sig om et eventuelt jobafklaringsforløb. Når man er alvorligt syg har man brug for tid og ro til at blive rask, siger Kristian Andersen og tilføjer:

- Spørgsmålet er, om det er reglerne, der er for stramme, eller om de bliver fortolket for stramt. Derfor tager vi nu sagen op igen.

Sygedagpengeloven blev strammet under den forrige regering, så man ifølge lovens §27 nu kun har ret til 22 ugers sygedagpenge imod tidligere 52 uger. Herefter skal der foreligge en skriftlig lægefaglig vurdering, som jobcenteret kan basere en evt. forlængelse af sygedagpengene på.

- Foreligger der ikke en lægefaglig vurdering, vil man efter 22 uger overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse i stedet for dagpengesatsen som offentligt forsørgelsesgrundlag, siger Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Han understreger, at han ikke kan udtale sig om den aktuelle sag, men siger dog, at det er sandsynligt, at der er sket en misforståelse i den pågældende sag – og at der i denne sag er grundlag for at undersøge nærmere, om den pågældende sag skal vurderes på ny:

- Vi ønsker ikke at være hårde i vores afgørelser, men vi er bare nødt til at følge reglerne, siger han og tilføjer, at Jobcenteret ikke af eget initiativ må vurdere, hvorvidt der er tale om livstruende, alvorlig sygdom i en sag, men alene må basere en afgørelse på de lægefaglige udtalelser, man modtager.

I Facebook-opslaget skriver borgeren ”min sag er afgjort”. Men det er altså ikke nødvendigvis tilfældet, siger Kim Ulv Christensen og understreger, at dukker der nye oplysninger op i en sag, vil sagen blive taget op igen.

- Et jobafklaringsforløb betyder bare, at man går fra én ydelse til en anden. Det betyder ikke, at man skal stille i JobCenteret eller at der iværksættes et konkret forløb, som borgeren skal stille op til. Borgeren har høringsret, og Jobcenteret vurderer borgerens svar, før der træffes en afgørelse, som kan påklages til Ankenævnet.

Kim Ulv Christensen har torsdag forsøgt at ringe til borgeren for at forklare den generelle praksis i sygedagpengesager, at hendes sag nu undersøges nærmere - og for at understrege, at Jobcenteret ikke har en forventning om at se hende på mandag.