30. marts 2019

De unge vælger nu igen Vestjylland til

De unge vælger nu igen Vestjylland til

”De unge flygter fra udkantsdanmark”. Nogenlunde så karikeret, sort-hvidt og floskelfyldt optegnes billedet ind imellem af befolkningsbevægelser fra yderområderne i Danmark til de store byer.

Men virkeligheden er mere nuanceret end som så.

I Ringkøbing-Skjern Kommune viser opgørelserne f.eks., at kommunen i 2018 havde en nettotilgang blandt de 25-34 årige på i alt 101 personer. Derudover kom der i aldersgruppen 0-4 årige 37 flere små borgere, end der fraflyttede.

- Jeg tolker tallene som en klar indikation af, at vi har fat i børnefamilierne, siger borgmester Hans Østergaard, og peger på, at kommunen har arbejdet for at tiltrække og fastholde unge tilflyttere bl.a. ved at støtte en aktiv erhvervsudvikling og landdistriktsudvikling.

Kigger man på gruppen af 20-24 årige, forlod 799 sidste år kommunen, mens kun 480 flyttede til. Det er dog ikke nødvendigvis noget skidt tegn, at overvægten af borgere i netop denne aldersgruppe flytter ud af kommunen:

- Overhovedet ikke. Det skal de da gøre. De skal jo ud og opleve verden og have sig en videregående uddannelse. Bagefter skal vi så stå klar med karrieremuligheder og et familie- og fritidsliv, der er attraktivt nok, til at de flytter hjem igen, siger Hans Østergaard.

Han peger på, at kommunen har gjort en stor indsats for at vise unge, at der – også for dem med gode uddannelser - er både job- og karrieremuligheder i Ringkøbing-Skjern Kommune samt, at kommunen ud over pasningsgaranti til småbørn også byder på ledige byggegrunde, relativt billige boliger og masser af frisk luft, natur og fritidsmuligheder.

Hårdt ramt – også af sommervarmen

- Indtil 2008 havde vi en stabil befolkningstilgang, men finanskrisen kostede os 4.000 arbejdspladser og rundt regnet 1.600 borgere, tilføjer borgmesteren og peger på, at den negative retorik omkring Danmark udenfor storbyerne og befolkningsflugt også har medvirket til, at kommunen i årene efter finanskrisen har mistet borgere.

Ifølge den nyeste opgørelse over befolkningen i Ringkøbing-Skjern Kommune er der nu knap 57.000 borgere. Til sammenligning var der 58.368 i 2007. Den nedadgående kurve fladede ud fra 2014, men tallene viser stadig en lille nedgang år for år.

Sidste år mistede kommunen således 75 borgere, bl.a. fordi 2018 bød på det største fødselsunderskud, siden kommunesammenlægningen i 2007. 2018 var nemlig et år med ualmindeligt få fødsler, og bl.a. på grund af den usædvanligt varme sommer var der ligeledes relativt mange dødsfald sammenlignet med de foregående år.

Det betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune havde et minus på 93 borgere til befolkningstallet, allerede inden flyttemønstrene kom ind i ligningen.

- Men det betyder også, at der alt i alt flyttede flere nye borgere til kommunen, end der flyttede herfra, selvom vi altså endte med et tal på minus 75 borgere, forklarer Hans Østergaard.

Lærlinge og østeuropæere

De nye borgere kom - som de foregående år - i stor udstrækning fra Østeuropa, hvor især rumænere, ukrainere og polakker indrejste. Der er dog også et pænt overskud i nettoindvandringen fra Tyskland, Storbritannien og USA, ligesom der sidste år flyttede 31 grønlændere, 18 færinger og 18 nordmænd til kommunen.

Derudover viser tallene, at Ringkøbing-Skjern Kommune modtager flere borgere fra omkringliggende kommuner som Varde og Holstebro, end der flytter fra Ringkøbing-Skjern Kommune til de to nabokommuner.