15. marts 2023

Nu åbner Grøn Pulje med næsten 1,8 millioner kroner til to lokalsamfund

Nu åbner Grøn Pulje med næsten 1,8 millioner kroner til to lokalsamfund

Når møllerne snurrer og solcellerne suger hver en solstråle til sig, er det godt for klimaet. Men det er ofte også en god mulighed for det pågældende lokalområde for at få en økonomisk indsprøjtning til lokale projekter. Det sker gennem den ordning, der hedder Grøn Pulje og som består af penge, der er indbetalt af projektmagere til formålet.

Netop nu er Grøn Pulje for solcelleanlægget ved Arnborgvej syd for Bølling og solcelleanlægget øst for Ådum åbnet.

Det betyder, at naboerne ved anlægget på Arnborgvej kan søge om 314.640 tilskudskroner, mens naboerne ved anlægget i Ådum kan søge om 1.413.120 kroner til lokale projekter.

Eller rettere sagt: foreninger og selvejende institutioner kan søge om penge fra puljerne.

- Der gives som udgangspunkt ikke penge til privatpersoner, medmindre de søger til et alment-gyldigt formål, forklarer Martin Serritslev Riis, udviklingskonsulent ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

I retningslinjerne for puljerne står der, at midlerne i puljerne kan bruges til ”mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.”

Der står også videre:

”Kommunen må i forbindelse med tildeling af tilskud ikke yde erhvervsstøtte eller begunstige enkeltpersoner.”

Politikerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har vedtaget, at pengene fra Grøn Pulje skal gå til projekter inden for en radius på 4,5 kilometer fra det enkelte vedvarende energianlæg – og derfor opfordres lokale foreninger og selvejende institutioner altså nu til at få sendt en ansøgning, hvis de har projekter, der kan bruge en økonomisk indsprøjtning.

Man søger om penge fra puljen via kommunens hjemmeside. Find ansøgningsmaterialet HER: https://www.rksk.dk/om-kommunen/legater-priser-og-puljer/groen-pulje

På kommunens hjemmeside kan man også finde en oversigt over, hvilke kriterier der skal til, for at et projekt kan få tilskud. Nogle af kriterierne er, at der kan tages hensyn til naboerne og i hvilken grad projektet styrker lokalområdet. På hjemmesiden kan man også se, hvem der sidder i indstillingsudvalget, der består af lokale politikere.

Tidligere er penge fra energiprojekter gået til blandt andet restaurering af fiskerhusene ved Bork Havn, et springcenter i Kloster, en multibane ved Vester Barde, lysarmaturer i Lem Hallen, bålhytte ved Hemmet og meget meget mere.