11. marts 2023

Nyt møde om varmeforsyningen i landsbyerne

Varmeforsyningsmøde i Højmark Forsamlingshus

På mødet vil der bl.a. blive delt erfaringer fra fælles varmeforsyning på Samsø.

Informationsmødet er i Astrup, men vi starter i Skotland.

For på FN’s internationale COP26-klimatopmøde i Glasgow i 2021 modtog Søren Hermansen den prestigefyldte pris som en af fremtidens klimaledere, World Climate Leaders.

Det gjorde han på vegne af Samsø, der allerede i 1997 blev udnævnt som vedvarende energi-ø og 10 år senere var selvforsynende med vedvarende energi. Delegationer fra hele verden har siden besøgt Samsø Energiakademi for at hente inspiration til at skabe bæredygtige energiløsninger og klimahandling.

Tirsdag den 28. marts kan borgere i de landsbyer i Ringkøbing-Skjern Kommune, der arbejder på at etablere fælles varmeforsyning, og andre interesserede så høre om erfaringerne fra Samsø Energiakademi – endda helt uden at rejse til Skotland eller Samsø. 

Dér inviterer kommunens Klimasekretariat, landdistriktskoordinator og Planafdeling nemlig på endnu et informationsmøde om mulighederne for at etablere fælles varmeforsyning i landsbyerne som alternativ til naturgas eller individuelle løsninger som f.eks. oliefyr.

Og blandt oplægsholderne på informationsmødet er Energiakademiets direktør Søren Hermansen.

Dialog og gode erfaringer

Mødet afholdes kl. 19:00 – 21:30 i Astrup Aktivitetshus, hvor formand for kommunens Teknik- og Miljøudvalg, Ole Nyholm Knudsen byder velkommen.

- På energi- og klimafronten går tingene meget hurtigt for øjeblikket, og vi har lagt op til endnu en interessant aften med mulighed for at trække på andres gode erfaringer og med en god dialog, siger Ole Nyholm Knudsen og tilføjer:

- Vi ved, at der rundt omkring i landsbyerne er arbejdsgrupper, der lige nu lægger rigtig mange timer i at finde en billigere og mere klimavenlig opvarmning i form af en fælles varmeforsyningsløsning for deres landsby. Og jeg er overbevist om, at de vil gå fra informationsmødet med lidt flere muligheder og med svar på i hvert fald nogle af de spørgsmål, der er dukket op, siden vi holdt informationsmøde i Højmark i september.

På mødet vil deltagerne bl.a. få en præsentation af de varmescreeninger, som klima- og energieksperter fra PlanEnergi de seneste måneder har udarbejdet for en lang række landsbyer i kommunen.

Herudover vil der være oplæg om kommunens rolle i fælles varmeforsyningsløsninger, ligesom der vil være et oplæg med afsæt i jura og praktiske udfordringer i forbindelse med etablering af fælles varmeforsyningsanlæg.

Udover, at Søren Hermansen kommer og fortæller, hvordan Samsø har klaret omstillingen fra fossile brændsler til vedvarende energi bl.a. i den fælles varmeløsning, vil han også styre debatten aftenen igennem. Dermed er det ham, der holder tidsplanen og sikrer, at der er god tid til, at deltagerne individuelt kan få en snak med de enkelte oplægsholdere, hvis de har spørgsmål eller problemstillinger, der kun vedrører deres landsbys fælles varmeprojekt.

Aftenens program ser dermed således ud:

  • 19:00 Velkomst v/ Ole N. Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Præsentation af varmescreeninger med udgangspunkt i lokale eksempler v/Grethe Hjortbak, civilingeniør hos PlanEnergi
  • Kommunens rolle i forhold til fælles varmeforsyningsprojekter v/ Børge Schmidt, varmeplanlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Erfaringer med fælles varmeforsyning og energiprojekter på Samsø.
  • v/ Søren Hermansen, Direktør, Samsø Energiakademi
  • Ca. 19:50 Kaffepause
  • Viden og værktøjer til arbejdet med fælles varmeforsyning i lokalområde v/Maja Clemmensen, juridisk specialist, EBO Consult
  • Ca. 20:30 Spørgsmål og mulighed for dialog med oplægsholderne
  • 21:30 Tak for i aften

Informationsmødet er åbent for alle, men henvender sig især til medlemmer af kommunens borger- og sogneforeninger, initiativtagere til varmeprojekter og de arbejdsgrupper, der arbejder for fælles varmeforsyningsprojekter i de landsbyer, der er blevet screenet med henblik på en fælles varmeløsning.

Af praktiske hensyn bedes man senest den 22. marts tilmelde sig via tilmeldingslinket her

Fakta:

Hjemmesiden https://www.rksk.dk/om-kommunen/planer-og-kort/varmeinfo samler gode råd og links til nyttig viden om varmeforsyning. Denne hjemmeside vil løbende blive opdateret.