19. marts 2020

Kultur- og Fritidsudvalget beder foreningerne vise samfundssind

colourbox

Selvom haller og idrætsfaciliteter er lukket ned, har de stadig udgifter. For at sikre deres overlevelse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på et ekstraordinært, virtuelt møde at bede foreningerne fortsætte med at betale for halleje, de pt. ikke kan udnytte.

Coronakrisen har for længst sendt foreningslivet i haller og idrætscentre ud på bænken. Men selvom haller og idrætsfaciliteter ligeledes har sendt medarbejderne hjem, har de stadig store udgifter, der skal betales - og pt. dermed også en presset økonomi.

Derfor har Kultur- og Fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune drøftet situationen for sports- og idrætsfaciliteterne og ekstraordinært besluttet at tilbyde haller og idrætsfaciliteter, at de kan få det samlede kommunale tilskud (f.eks. driftstilskud, tilskud til skolernes brug mm.) for hele 2020 udbetalt nu, hvis deres likviditet er udfordret.

Derudover har udvalget besluttet, at kommunen fortsat udbetaler lokaletilskud til de aktiviteter, der ville have fundet sted, hvis hallerne ikke var blevet lukket ned af coronakrisen. Det betyder, at hallerne fortsat kan afregne over for foreningerne efter den aktivitetsplan og de bookinger, der var planlagt – også selvom foreningerne pt ikke kan udnytte deres bookinger.

I en direkte e-mail til foreningerne i Ringkøbing-Skjern Kommune har formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Erik Viborg, appelleret til foreningernes samfundssind og bedt dem fortsætte med at betale for halleje, selvom alle aktiviteter midlertidigt er sat på stand by.

”Vi appellerer til, at vi står sammen om at sikre fremtiden for vores faciliteter”, skriver Erik Viborg bl.a. i e-mailen til foreningerne.

- Der kommer en tid efter coronakrisen, og vi har taget de ekstraordinære tiltag ud fra en betragtning om, at det er i alles interesse, at haller og idrætsfaciliteter overlever krisen, så der også er et sted for foreningerne at mødes, når vi igen kan genoptage hverdagen, forklarer han.

Erik Viborg minder om, at kommunen giver et haltilskud på 75 procent af udgiften. Det er altså ’kun’ de resterende 25 procent af betalingen for den bookede hal eller idrætsfacilitet, foreningerne bliver bedt om fortsat at lægge.

- Det her er en helt usædvanlig situation. Det påvirker os alle, og vi ved, at vores haller og idrætsfaciliteter er udfordret på deres virksomhed og levebrød, forklarer Erik Viborg og tilføjer:

- Hallerne og de andre idrætsfaciliteter gør en stor indsats på fritidsområdet og har en meget vigtig funktion i vores alles hverdag i Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfor håber jeg, at de i fællesskab med foreningerne hurtigst muligt efter krisen, kan få gang i vores fritidsliv igen.