31. oktober 2022

Kommunen tænder lys i gadelamper og juletræer trods energikrise

Juletræ Ringkøbing Skyfish

Politikerne lover, at der trods energikrise kommer juletræer med (LED)lys i de fem centerbyer.

De mørkeste måneder er lige om hjørnet, men i den aktuelle og alvorlige energikrise skal der kigges på alle muligheder for at spare på elforbruget og dermed på lyset. Også i Danmarks Klimakommune nr. 1, hvor strømmen i al overvejende grad kommer fra vedvarende kilder.

Derfor drøftede Ringkøbing-Skjern Kommunes Teknik- og Miljøudvalg i denne uge, om der kunne spares på energien ved delvist at slukke for gade- og stibelysningen i hele kommunen – og om de sædvanlige juletræer skulle spares væk i år.

Men idet kommunen allerede i 2011 satte LED-armaturer i gadebelysningen og allerede dæmper lyset om natten, er besparelsen i både energiforbrug og omkostning så begrænset, at politikerne besluttede, at der fortsat skal være lys i kommunens gadelamper.

  - Gadelamperne skaber tryghed i forhold til at være kriminalpræventive og i forhold til trafiksikkerhed. Desuden har vi en forpligtigelse ifølge vejloven til at have lys nogle steder som f.eks. ved fodgængerovergange, og det er ikke teknisk muligt at slukke for gadelamperne og samtidig have lys ved fodgængerovergangene, fordi gadelysnettet er sammenhængende og ikke individuelt styret, forklarer Ole Nyholm Knudsen, formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Han tilføjer, at kommunen har en indkøbsaftale på strømmen, hvilket betyder, at 70 procent af strømforbruget købes til en fast lav pris.

- Så selvom vi meget gerne vil gå forrest og skrue maksimalt ned for kommunens energiforbrug, så kan besværet ved at slukke for lyset ikke stå mål med den økonomiske gevinst det giver, siger Ole Nyholm Knudsen.

Tekniske udfordringer

I kommunens Vej- og Parkafdeling peger afdelingsleder Kristian Korsholm på, at størstedelen af lygtetændingstiden på gadelys er i det tidsrum, hvor strømprisen er billig. Og han bekræfter, at styringen af de enkelte gadelamper sidder i selve armaturet:

- En ændring i tændetiden vil kræve en omprogrammering af alle armaturer. Den arbejdsindsats, det kræver, står ikke mål med en evt. besparelse, siger han.

Vej og Park har forsøgsvist slukket for gadelamperne i hhv. 2 og 5 timer om natten. Det påvirkede dog den programmerede dæmpning af lyset:

- Armaturets dæmpningsfunktion kom ud af rytme ved en decideret natslukning, hvilket betød, at styringen ikke længere fungerede, som den var tiltænkt. Resultatet blev derfor, at armaturet kun lyste med 30 procents effekt i de resterende timer, forklarer Kristian Korsholm.

Ringkøbing-Skjern Forsyning har beregnet, at en gadelygte som de Avenue D2 LED-armaturer, der f.eks. oplyser Algade og Nygade i Ringkøbing koster knap 200 kr. om året at holde lys i. Til sammenligning ville hver af de gamle SEL-lamper koste 1.411,42 kr. om året i strømforbrug, når man regner med gennemsnitsprisen på strøm i august måned på 4,05 kr./kWh.

Af sagsfremstillingen til Teknik- og Miljøudvalget fremgår det, at der i hele kommunen fortsat er ca. 106 armaturer, som af æstetiske og arkitektoniske årsager ikke er skiftet til LED.

- Nogle af dem går vi i gang med at udskifte i den kommende tid. Bliver de alle skiftet, vil det kunne give en yderligere besparelse på ca. 15–20.000 kWh. pr. år, siger Kristian Korsholm.

Julelys i byerne

På mødet i Teknik- og Miljøudvalget besluttede politikerne også, at der traditionen tro skal opsættes et juletræ med lys i hver af de fem centerbyer Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk og Hvide Sande.

- Vi ved, at både børn og voksne får julelys i øjnene og nyder hyggen ved juletræerne, og de juletræskæder, vi bruger er med strømbesparende LED-lys, hvilket betyder, at vi kan have et smukt træ stående i hver af centerbyerne hele december, uden at strømregningen løber løbsk, forklarer Kristian Korsholm og tilføjer:

- Lyset på juletræerne bliver slukket om natten, og regner vi med august måneds høje strømpriser, forventer vi, at hvert træ vil koste i omegnen af 600 kr. i strømforbrug.