3. oktober 2023

Sundhedscenter Vest styrker indsatsen mod svage knogler

Colourbox

Hører du til dem, der tænker, at knogleskørhed er en sygdom for meget gamle, skrøbelige kvinder, så tro om igen! Osteoporose, som knogleskørhed også kaldes, rammer erfaringsmæssigt hver tredje kvinde og hver sjette mand over 50 år.

Sundhedsstyrelsen anslår, at ca. 650.000 danskere har osteoporose, og at hele 500.000 af dem lever med sygdommen uden at vide det. Mange opdager først, at de lider af knogleskørhed den dag, de f.eks. brækker et håndled eller får et hoftebrud.

- Knogleskørhed svækker knoglerne indefra, gør dem porøse og så afkalkede og skøre, at de let brækker. Der er ingen faresignaler eller ydre tegn på knogleskørhed hos mennesker, der har sygdommen, og derfor kommer det oftest som en overraskelse for folk, når de får konstateret, at de lider af osteoporose eller har osteopeni, der er forstadiet til knogleskørhed, siger fysioterapeut på Sundhedscenter Vest, Birgitte Bøgh Ulriksen.

- Mange mennesker bliver meget utrygge ved at få diagnosen, og bliver bange for at bevæge sig. Men netop fysisk aktivitet er et vigtigt element i behandling af osteoporose, og derfor vil vi gerne bidrage til at borgere med knogleskørhed kan leve et godt og trygt liv med en aktiv livsstil.

Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommunes sundhedstilbud Sundhedscenter Vest nu forstærket indsatsen mod de skøre knogler. Birgitte Bøgh Ulriksen er tovholder på sundhedscenterets tilbud til borgere med osteoporose eller osteopeni – et gratis tilbud med samtale, råd og vejledning, instruktion i øvelser, samt mulighed for deltagelse i temadag med relevante emner.

Forebyggelse

Der er nemlig meget, man selv kan gøre for at forebygge osteoporose eller for at forebygge udvikling af tilstanden og fastholde en aktiv tilværelse, hvis man allerede har fået konstateret osteoporose. Og så er der en række faktorer, der øger risikoen, forklarer Birgitte Bøgh Ulriksen:

- Omkring halvdelen af de ramte med knogleskørhed har arvet sygdommen fra nærmeste familie. Men fysisk inaktivitet, usund kost, mangel på kalk og D-vitamin, tobak, alkohol samt forskellige sygdomme og deres behandling kan også give knogleskørhed. Derudover er man i øget risikogruppe, hvis man har et lavt BMI eller er kommet tidligt i overgangsalderen. Omvendt kan sund kost og godt med motion virke forebyggende mod sygdommen, forklarer hun og tilføjer, at det er vigtigt at få kalk og D-vitamin nok gennem sin kost, gennem tilskud – og fra solens stråler.

På Sundhedscenter Vests hjemmeside sundhedscenter-vest.rksk.dk kan du læse mere om kommunens nye osteoporose-tilbud, ligesom man kan ringe og bestille en tid til samtale på telefon nummer 99 74 19 12 (på hverdage kl. 8-12).

 

FAKTA:

Alle kan få osteoporose

Osteoporose rammer flest +50-årige, men kan ramme alle. Osteoporose vil oftest være helt uden symptomer, indtil der opstår knoglebrud. I stedet må man være opmærksom på risikofaktorerne:

o Knogleskørhed i nær familie (søskende, forældre eller børn)

o Tidlig overgangsalder (<45 år)

o Højt alkoholforbrug

o Tobaksrygning

o Behandling med binyrebarkhormon (prednisolon)

o Visse kroniske gigtsygdomme, herunder leddegigt

o Stofskiftesygdomme

o Mangel på regelmæssig motion

o BMI lavere end 19


Det er vigtigt at opsøge egen læge for nærmere udredning, hvis man tror, man er i øget risiko for osteoporose.

 

Sundhedscenter Vest tilbyder borgerne en samtale med en fysioterapeut, som vil rådgive i forhold til, hvordan man bedst mestrer livet med osteoporose eller osteopeni.

Samtalen vil indeholde:

• Information om knogleskørhed generelt.

• Undervisning i knoglevenlig livsstil og træning.

• Instruktion til relevante træningsøvelser

• Information om træningssteder

• Introduktion til relevante hjemmesider og apps.

 

Der bliver afholdt Temadag 21. november i Ringkøbing fra kl. 9.00-14.00. Nærmere program kommer på Sundhedscenter Vests’ hjemmeside. Deltagelse i dagen kræver tilmelding.

 

Her kan du læse mere om Sundhedscenter Vest's tilbud til borgere med osteoporose:

/Files/Nyheder/1.september2023/Folder_osteoporose_2023_web.pdf