Dagsordner og referater

Få en samlet oversigt over dette og sidste års åbne dagsordner og referater fra det politisk arbejde i kommunen. Du kan også finde dagsordner og referater fra en del af de råd som kommunen har.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte, det område udvalget hører under

Dagsordner og referater for byrådet og de politiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Familieudvalget
Byrådet
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget

Dagsordner og referater for andre udvalg, råd og nævn

Arbejdskraftrådet
Frivilligrådet
Handicaprådet
Landdistriktsrådet
Sundhedsrådet
Tilgængelighedsudvalget
Videnrådet
Ældrerådet

Tilgængelighed i dagsordener og referater

Opleves evt. tilgængelighedsudfordringer ved tabeller i dagsordener og referater, kan kontakt rettes til den mail, som er oplyst ved det enkelte udvalg/råd.
Bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan forventes at være webtilgængelige.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, kan er ikke forventes at være webtilgængelige, det samme kan gælder visse af kommunens egne excel- og powerpoint-filer samt kortbilag.
Har du på grund af manglende webtilgængelighed brug for at få materialet gået igennem, kan du kontakte den mail, som er oplyst ved det enkelte udvalg/råd.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing