Dagsordner og referater

Få en samlet oversigt over dette og sidste års åbne dagsordner og referater fra det politisk arbejde i kommunen. Du kan også finde dagsordner og referater fra en del af de råd som kommunen har.

Mangler du et ældre referat, kan du kontakte, det område udvalget hører under

Dagsordner og referater for byrådet og de politiske udvalg

Beskæftigelsesudvalget
Børne- og Familieudvalget
Byrådet
Erhvervs-, Klima- og Arbejdskraftudvalg
Kultur- og Fritidsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget

Dagsordner og referater for andre udvalg, råd og nævn

Frivilligrådet
Handicaprådet
Landdistriktsrådet
Sundhedsrådet
Tilgængelighedsudvalget
Ældrerådet

Bilag ved dagsordener og referater

Er bilag lavet af Ringkøbing-Skjern Kommune, kan det i udgangspunktet forventes at være webtilgængeligt, når det er lavet efter 23. september 2018.
Bilag som ikke er bestilt/betalt af kommunen, og som modtages fra 3. parter, er i udgangspunktet ikke webtilgængelige, det samme gælder kommunens egne excel- og powerpoint-filer og kortbilag.
Har du på grund af bilags manglende webtilgængelighed brug for at få det gået igennem, kan du finde kontaktoplysninger under det enkelte udvalg/råd/nævns side. Vær opmærksom på, at vi har op til 10 arbejdsdage til at besvare din henvendelse.

Kontaktoplysninger
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing