Grøn pulje

På denne side finder du information om Grøn pulje samt retningslinjer og ansøgninger til åbne ansøgningsrunder.

Du kan søge Grøn pulje-midler og bruge pengene til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Midlerne i Grøn pulje kan anvendes til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen i forbindelse med igangsætning af energianlæggene.

Læs mere om vedvarende energianlæg på sologvind.rksk.dk

Projekter, der har fået støtte fra Grøn Pulje

Kontaktoplysninger
Martin Serritslev Riis
Martin Serritslev Riis
Udviklingskonsulent, Ekstern Udvikling
6950 Ringkøbing