Grøn pulje

På denne side finder du information om grøn pulje samt retningslinjer og ansøgningsformularer for åbne ansøgningsrunder.

Grøn pulje-midler kan man søge og anvende til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Midlerne i Grøn pulje kan man anvende til mange forskellige formål, herunder grønne tiltag, landskabelige, rekreative eller kulturelle formål etc.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midler til puljen i forbindelse med igangsætning af energianlæggene.

Kontaktoplysninger
Martin Serritslev Riis
Martin Serritslev Riis
Udviklingskonsulent, Ekstern Udvikling
6950 Ringkøbing