Indstillingsudvalg for Grøn pulje

Indstillingsudvalget for Grøn pulje indstiller ansøgninger til behandling i Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget behandler ansøgninger om tilskud fra Grøn pulje. Behandlingen af ansøgningerne sker på baggrund af en indstilling fra Indstillingsudvalget for Grøn pulje.

Udvalget består af to medlemmer fra Økonomiudvalget og ét medlem fra henholdsvis Erhvervs- og Vækstudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Dagsordener og referater fra Indstillingsudvalg for Grøn pulje - (Link)

Grøn pulje - (Link)