Ansøgning om midler fra landdistriktspuljen


Ansøgningerne bliver behandlet løbende på landdistriktsrådsmøderne.

Sidste frist for at søge midler fra landdistriktspuljen er senest 14 dage før et landdistriktsrådsmøde.

Beskriv hvad projektet handler om
Sandsynliggør på hvilken måde projektet vil understøtte kommunes Landdistriktspolitik, og hvilke mål projektet skal opnå.
Hvem ejer projektet og hvilke samarbejdspartnere er med i projektet, og hvad er deres rolle i projektet ?
Giv en beskrivelse af de aktiviteter I ønsker at gennemføre, for at projektet når sine resultater. Vedlæg en tidsplan for projektets forskellige faser/aktiviteter samt budget for hver fase/aktivitet
Eventuelle yderligere bemærkninger

Når du sender ansøgningen bekræfter du på tro og love rigtigheden af de anførte oplysninger

Husk at tage skærmprint af dine indtastninger inden du trykker send.
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.