Landdistriktspuljen

Bor du i en af landsbyerne eller landdistrikterne i Ringkøbing-Skjern Kommune og ser du et perspektiv i at indgå i et tværgående samarbejde med minimum et andet sogn, så læs videre her.

Landdistriktsrådet disponerer over en engangspulje på 500.000 kroner. Formålet med landdistriktspuljen er at understøtte tiltag og aktiviteter, der sikrer borgerne det gode liv og skaber vækst i Ringkøbing-Skjern Kommunes landsbyer og landdistrikter. Initiativerne kan typisk komme fra lokalråd eller borger- og sogneforeninger, der ønsker at arbejde på tværs af sognene for blandt andet at fastholde og tiltrække flere borgere og arbejdspladser til kommunen.

Ansøgningerne bliver behandlet løbende på landdistriktsrådsmøderne.
Sidste frist for at søge midler fra landdistriktspuljen er senest 3 uger inden et landdistriktsrådsmøde.
Vi anbefaler, at du tager kontakt til landdistriktskoordinatoren for råd og vejledning inden du indsender ansøgning.

Landdistriktsrådets møder

Ansøgningsskema til Landdistriktspuljen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Kontaktoplysninger
Lotte Finnerup
Lotte Finnerup
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing

Bjarne Christensen
Bjarne Christensen
Landdistriktskoordinator
Ekstern Udvikling, Viden & Strategi Ringkøbing