Handicap og Psykiatri

Fagområdet Handicap og Psykiatri består af staben Specialteam, Vendepunktet samt 5 centre, der tilbyder bo- og dagtilbud og bostøtte indenfor det specialiserede område for over 18 årige. Det handler primært om personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autisme.

Handicap og Psykiatri omfatter myndighedsopgaver, service og tilbud til voksne handicappede og sindslidende. Målgruppen omfatter ikke personer, hvor misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse. Her henvises til fagområdet Sundhed og Omsorg.

Kerneopgaven i Handicap og Psykiatri er: At støtte, at brugerne udvikler og anvender deres ressourcer.

Fagchef 

Stillingen som fagchef i Handicap og Psykiatri er vakant.

Indtil vi får ansat en ny fagchef, kan du kontakte afdelingsleder Line Loldrup på telefon 99 74 14 40 eller direktør Anette Ørbæk Andersen på telefon 23 42 69 16
Mail: handicap[mail]rksk.dk

Nedenfor kan du se flere informationer om fagområdet Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatri hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Kontakt

Alle nye henvendelser til Handicap og Psykiatri skal ske til forvisitationen i Vendepunktet.

Vendepunktet kan kontaktes på telefon  99 74 11 24 mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00. 
Mail handicap[mail]rksk.dk 

Se også Børn med Handicap under fagområdet Børn og Familie - (Link)

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing