Handicap og Psykiatri

Fagområdet Handicap og Psykiatri består af staben Specialteam, Vendepunktet samt 5 centre, der tilbyder bo- og dagtilbud og bostøtte indenfor det specialiserede område for over 18 årige. Det handler primært om personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autisme.

Handicap og Psykiatri omfatter myndighedsopgaver, service og tilbud til voksne handicappede og sindslidende. Brugergruppen omfatter ikke personer, hvor misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse.

Vi arbejder for at sætte brugeren i centrum og bidrage til, at brugeren oplever lige værd og lige muligheder ud fra egne præmisser.

Fagchef Helle Birgitte Mikkelsen 
Telefon: 99 74 13 96 - Mail: helle.mikkelsen[mail]rksk.dk

Nedenfor kan du se flere informationer om fagområdet Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatri hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Se kommunens organisationsdiagram

Kontakt

Alle nye henvendelser til Handicap og Psykiatri skal ske til forvisitationen i Vendepunktet.

Vendepunktet kan kontaktes på telefon  99 74 11 24 mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00. 
Mail handicap[mail]rksk.dk 

Se også Børn med Handicap under fagområdet Børn og Familie - (Link)

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing