Handicap og Psykiatri

Fagområdet Handicap og Psykiatri består af staben Kvalitet og Udvikling, Forvisitation og Vendepunktet, Myndighed samt 3 områder med hhv. bo- og dagtilbud og bostøtte indenfor det specialiserede område for over 18 årige. Det handler primært om personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autisme.

Handicap og Psykiatri omfatter myndighedsopgaver, service og tilbud til voksne handicappede og sindslidende. Målgruppen omfatter ikke personer, hvor misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse. Her henvises til fagområdet Sundhed og Omsorg.

Kerneopgaven i Handicap og Psykiatri er: At støtte, at brugerne udvikler og anvender deres ressourcer.

Fagchef i Handicap og Psykiatri

Line Loldrup
Telefon 99 74 14 40 / 40 32 37 86
Send sikker mail - borger
Send sikker mail - virksomhed

Nedenfor kan du se flere informationer om fagområdet Handicap og Psykiatri.

Handicap og Psykiatri hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Gå til kommunens organisationsdiagram

Kontakt

Alle nye henvendelser til Handicap og Psykiatri skal ske til Forvisitation og Vendepunktet.

Forvisitation og Vendepunktet kan kontaktes på telefon  99 74 11 24 mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00 - eller på mail

Send sikker mail - borger
Send sikker mail - virksomhed

Se også Børn med Handicap under fagområdet Børn og Familie

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Brogårdsvej 2
6950 Ringkøbing