Handicap og Psykiatri

Fagområdet Handicap og Psykiatri består af staben Specialteam, Vendepunktet samt 5 centre, der tilbyder bo- og dagtilbud og bostøtte indenfor det specialiserede område for over 18 årige. Det handler primært om personer med udviklingshæmning, senhjerneskade, sindslidelse, ADHD og Autisme.

Handicap og Psykiatri omfatter myndighedsopgaver, service og tilbud til voksne handicappede og sindslidende. Brugergruppen omfatter ikke personer, hvor misbrug er hovedproblemet eller subsistensløse.

Vi arbejder for at sætte brugeren i centrum og bidrage til, at brugeren oplever lige værd og lige muligheder ud fra egne præmisser.

Handicap og Psykiatri hører under Social- og Sundhedsudvalget.

Fagchef Helle Birgitte Mikkelsen 
Telefon: 99 74 13 96 - Mail: helle.mikkelsen[mail]rksk.dk

Nedenfor kan du se flere informationer om fagområdet Handicap og Psykiatri.

Se kommunens organisationsdiagram
 

Kontakt

Alle nye henvendelser til Handicap og Psykiatri skal ske til forvisitationen i Vendepunktet.
Vendepunktet kan kontaktes på telefon  9974 1124 mandag - fredag kl. 10.00 - 12.00.
 
Mail handicap[mail]rksk.dk 

Se også Børn med Handicap under fagområdet Børn og Familie - (Link)

Handicap og Psykiatri
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 11 24
E:    handicap[mail]rksk.dk