Sagsbehandlingstider

Når du søger om hjælp hos kommunen, skal vi behandle din ansøgning så hurtigt som muligt, så du kan få svar på, om vi kan hjælpe dig.

Kommunen har pligt til at fastsætte en frist for, hvor lang tid der må gå, inden vi træffer en afgørelse. Overholder vi ikke fristen, har du krav på at få skriftlig besked om, hvornår du så må forvente et svar.

Fristen gælder for sagsbehandlingen af din sag, og er ikke det samme som tidspunktet, hvor det bevilgede er til din rådighed, såfremt du får en bevilling.

Se sagsbehandlingsfristerne efter område i listen herunder 

Kontaktoplysninger
Ringkøbing-Skjern Kommune

Find kontaktoplysninger til afdelinger under hovedmenuen "Kontakt" øverst på siden

Ringkøbing-Skjern Kommune
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing