Kendskab til aktiviteter i centerbyernes byfora og til Studiecenter Ringkøbing-Skjern

Der er i december 2021 gennemført en borgerpanelundersøgelse, som undersøger kendskabet til aktiviteter i centerbyernes byfora samt til Studiecenter Ringkøbing-Skjern.

Resultaterne for byfora:

  • Helhedsplanerne i henholdsvis Hvide Sande Byfora og Videbæk Udviklingsforum er dem, som er mest kendt blandt de borgere, der har tilknytning til byerne. Hver fjerde borger kender helhedsplanerne i Hvide Sande og Videbæk. Herefter kommer Skjern Udviklingsforum/Gentænk Skjern, hvor hver femte borger med tilknytning til byen kender helhedsplanen. For Tarm Byfora er det hver sjette, mens det i Udviklingsforum Ringkøbing hver tolvte.
  • På tværs af byforaene mener de borgere, der kender til helhedsplanen i den by, de har tilknytning til, at helhedsplanen er med til at gøre en mærkbar forskel for byen.
  • Blandt de projekter i byforaene, som flest borgere med tilknytning til den pågældende by kender, så er det for Ringkøbing Det Blå Trail og Naturstien, mens det for Skjern er Den Grønne Korridor og Vandhaverne og for Tarm er forsøgshaverne, der står klarest i borgernes hukommelse.

Resultaterne for Studiecenter Ringkøbing-Skjern:

  • 38 % af borgerne har hørt om Studiecenter Ringkøbing-Skjern.
  • Blandt dem der har hørt om studiecentret, har flest kendskab til studiecentrets mulighed for uddannelsen til markedsføringsøkonom
  • Blandt dem der har hørt om studiecentret, har flest hørt om studiecentret gennem medierne
  • 6 % har anvendt eller kender nogen, som har anvendt studiecentret i løbet af det seneste år
  • Blandt dem som har hørt om studiecentret, er 81 % enige i, at Studiecenter Ringkøbing-Skjern dækker et aktuelt behov
  • 1 ud af 10 forventer at anvende studiecentret i løbet af de næste 5 år.

Data er indsamlet via kommunens borgerpanel som et elektronisk spørgeskema.

852 ud af 1.793 borgere har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 48.

Resultatet af borgerpanelundersøgelsen kan du læse her:  "Kendskab til aktiviteter i centerbyernes byfora og til Studiecenter Ringkøbing-Skjern"

Benytter du et hjælpemiddel for eksempel en skærmlæser eller lignende, når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort webtilgængeligt: "Kendskab til aktiviteter i centerbyernes byfora og til Studiecenter Ringkøbing-Skjern"

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing