Barrierer for køb af elbil samt borgernes syn på klimaet

I Ringkøbing-Skjern Kommune vil vi gerne vide noget mere om borgernes syn på privatbilisme – herunder særligt om der er barrierer for at købe en elbil.

Vi har derfor spurgt vores borgerpanel til råds, og her har vi fået bekræftet, at der faktisk eksisterer en række barrierer, hvis man overvejer at købe elbil.

Elbiler er en del af den grønne omstilling, og vi har derfor også spurgt borgerpanelet om, hvordan de forholder sig til klimaforandringer.  

Herunder kan du se en sammenfatning af svarene fra panelet.

  • 59 procent af kommunens borgere har en benzinbil i dag, mens tre procent har en elbil.
  • Det er mere normalt at anskaffe sig en elbil, hvis man har mere end én bil i husstanden.
  • Hvis borgerne skal købe ny bil i dag, er det mest sandsynligt, at de vil vælge en benzinbil. En elbil er det næstmest sandsynlige valg.
  • De borgere, der ikke har en elbil, mener, at de tre største barrierer for at købe elbil er, at rækkevidden på en opladning er for kort, at der er for få ladestandere, og at afstanden mellem ladestanderne for stor.
  •  Rækkevidden på en opladning er en barriere for borgenre, uanset om de kører mange eller få kilometer om ugen.
  •  Elbilejere var inden køb af elbil mest bekymrede for, at lademulighederne uden for eget hjem ville være for dårlige.
  •  Færre end 10 procent af elbilejerne oplever, at deres bekymringer for at skifte til elbil er blevet bekræftet.
  •  De borgere, som har anskaffet en plug-in hybridbil, var også mest bekymrede for, at mulighederne for at lade uden for eget hjem ville være for dårlige. Dog synes hybridbilejerne generelt mindre bekymrede end dem, der skiftede til elbil.
  •  Mere end 80 procent af borgerne er enige om, at teknologiens udvikling gør, at det er bedre at vente med at anskaffe en elbil.
  •  9 ud af 10 borgere ønsker, at Ringkøbing-Skjern Kommune aktivt arbejder med klima og bæredygtighed.

Data er indsamlet hos kommunens borgerpanel via et elektronisk spørgeskema.

1.564 ud af 1.952 borgere har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 80.

Læs hele borgerpanelundersøgelsen her: Barrierer for køb af elbil og borgernes syn på klimaet.

 

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing