Det gode liv 2023 - Borgerpanelundersøgelse

I 2023 blev den femte ”Det gode liv”-undersøgelse gennemført blandt borgerpanelet, som også har svaret på spørgsmålene i 2015, 2017, 2019 og 2021. Undersøgelsen handler om borgernes oplevelse af eget liv ved at se på materielle og immaterielle ressourcer, som den enkelte borger har til rådighed og som borgeren bruger til at skabe ”Det gode liv”.

Det gode liv indgår i Ringkøbing-Skjern Kommunes vision, hvor alle skal have frihed til at skabe sig et godt liv

Nedenfor følger et resumé af undersøgelsen:

 • Tilfredshed med livet: I 2023 vurderer 81 procent af borgerne, at de er tilfredse med deres liv. Fra år 2021 til 2023 har der været et fald i tilfredsheden med livet blandt borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilfredsheden er tilbage på niveauet for 2015-2017.
 • Mulighed for at omsætte ressourcer: Samtidig ses det, at 74 procent oplever at have gode muligheder for at kunne realisere deres drømme og ambitioner med deres nuværende ressourcer og bopæl. Der er sket et fald siden 2019, hvor andelen var 82 procent.

I undersøgelsen bliver der målt på følgende 10 dimensioner i ”Det gode liv”, og nedenfor har vi for hver dimension fremhævet de væsentligste resultater:

 • Uddannelse: 71 procent af borgerne oplever, at deres uddannelse giver dem adgang til de jobs, de ønsker. Der er sket en stigning siden 2015, hvor andelen var 60 procent.
 • Arbejde: I 2023 er borgerne mere tilfredse med adgangen til jobs i lokalområdet, som passer til deres kompetencer og ønsker, end de var i 2015. Jo længere uddannelse borgerne har, jo mindre sandsynlighed er der for, at de er tilfredse med adgangen til jobs i lokalområdet, som passer til deres kompetencer og ønsker.
 • Balancen mellem arbejde og fritid: Borgerne er mere tilfredse med balancen mellem arbejde og fritid i 2023, end de var i 2015. Borgerne angiver, at denne balance har stor betydning for borgernes vurdering af egen livskvalitet – og tilfredsheden ligger fortsat i den lave ende.
 • Sociale relationer: I perioden 2015-2023 er indkomstens betydning faldet blandt borgerne i Ringkøbing-Skjern Kommune. I stedet tillægges de sociale relationer større betydning. I 2021 var 94 procent af borgerne tilfredse med deres forhold til familie og venner. I 2023 er denne andel faldet til 84 procent.
 • ​Mulighed for blande sig i den politiske debat: Borgerne mener, at de i 2023 har bedre muligheder for at komme politisk til orde sammenlignet med i 2015 – og samtidig er politik blevet nemmere at forstå. Når det kommer til tillid, er der sket et fald i tilliden til de folkevalgte institutioner fra 2015-2023, herunder også i Ringkøbing-Skjern Kommune. Dog har borgerne mere tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune, end de har til Folketinget, regionerne og EU.
 • Personlig sikkerhed: 89 procent af borgerne er trygge ved at færdes i deres eget nabolag.
 • Natur: Borgerne bruger naturen mere i 2023, end de gjorde i 2015. I 2023 bruger 36 procent af borgerne dagligt naturen.
 • Helbred: Generelt vurderer borgerne, at et godt helbred er blandt de dimensioner, der betyder mest for dem. Det samtidig den dimension, som borgerne er mindst tilfredse med.
 • Bopæl: Både i 2015 og i 2023 svarer 8 ud af 10 borgere, at det er usandsynligt eller meget usandsynligt, at de inden for de næste 3 år vil flytte væk fra Ringkøbing-Skjern Kommune. Flyttetilbøjeligheden har således ikke ændret sig. Der er ingen sammenhæng mellem flyttetilbøjelighed og hvorvidt borgerne er bosat i landdistrikter, landsbyer eller hovedbyer. Fra 2015 til 2023 er der desuden sket en stigning i borgernes tilfredshed med deres bolig.
 • Indkomst: 70 procent af borgerne lever godt eller rigtig godt på deres nuværende indkomst, hvilket er på niveau med 2015.

Læs hele borgerpanelundersøgelsen: Det Gode Liv 2023

Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Det Gode Liv 2023 - webtilgængelig version

I 2014 vedtog byrådet, at et hovedfokus i planstrategien skulle være ”det gode liv” for borgerne i kommunen. Derfor valgte vi at begynde at måle på borgernes faktiske og oplevede individuelle velfærd/livskvalitet som en alternativ bundlinje. Siden 2016 har vi gennemført disse målinger ved hjælp af kommunens borgerpanel, som består af 2.000 borger. Den metodiske og teoretiske baggrund for undersøgelserne kan du finde her.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing