Kommunens omdømme 2020

Denne undersøgelse har handlet om kommunens omdømme, som Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder aktivt på at fremme.

Et godt omdømme betyder, at relationen til borgere, virksomheder og medarbejdere er kendetegnet ved høj tillid, stor motivation for at samarbejde med kommunen og viljen til at være en aktiv ambassadør for kommunen ved fx at anbefale Ringkøbing-Skjern Kommune til nogen, man kender.

Undersøgelsen kan opsummeres i følgende punkter:

  • Borgerne vurderer overordnet set, at kommunen har et bedre omdømme i dag end for et år siden
  • Borgernes tillid til kommunen er stigende
  • Andelen af borgere, der er meget interesserede i at samarbejde med kommunen, er steget
  • Færre borgere anbefaler andre at flytte til kommunen
  • 9 ud af 10 borgere forestiller sig, at de stadig bor i Ringkøbing-Skjern Kommune om 3 år
  • Godt halvdelen af de unge føler, at de kan deltage i områdets demokratiske aktiviteter

Data er indsamlet som et elektronisk spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes borgerpanel. 1.004 ud af 1.818 borgere har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 55.

Resultat af borgerpanelundersøgelse: Kommunens omdømme 2020 - ej webtilgængelig
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Webtilgængeligt eksemplar af Kommunens omdømme 2020

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing