Ringkøbing-Skjern Kommunes håndtering af coronakrisen og potentialet for delebiler

Der er i juli 2020 gennemført en borgerpanelundersøgelse, som undersøger borgernes oplevelse af Ringkøbing-Skjern Kommunes håndtering af coronakrisen samt potentialet for delebiler i kommunen.

Her får du et uddrag af resultaterne:

Håndtering af coronakrisen

  • Borgerne er overvejende tilfredse med kommunens kommunikation til borgerne under coronakrisen, håndteringen af nedlukning og genåbning samt kommunens generelle sundhedsmæssige håndtering af coronakrisen.
  • Under coronakrisen mener borgerne, at kommunen skulle have haft tidligere, oftere og mere entydig kommunikation til borgerne, holdt genbrugspladserne åbne og fastholdt adgang til og løbende vedligeholdelse af offentlige arealer. Borgerne foreslår, at kommunens efter coronakrisen fortsætter med at udbyde muligheden for video og telefonmøder samt fortsætter den høje hygiejnestandard.
  • Borgerne har oftest fulgt coronakrisen via Dagbladet, nyhedsbreve og TV Midt/Vest, men vil foretrække, ud over Dagbladet og gennem nyhedsbreve, at følge lokale krisesituationer via SMS service. De borgere, som har fulgt med i informationen fra Ringkøbing Skjern Kommune under nedlukningen og genåbningen, er overvejende enige i, at den kom på det rette tidspunkt, var relevant, tydelig og klart formuleret samt havde et tydeligt budskab.

Potentialet for delebiler

  • Potentialet for delebiler skal findes blandt de 9 % af borgerne, som angiver at de ville have en bil mindre, hvis de havde adgang til en delebil i gåafstand fra deres bopæl
  • 6 % af bilejerne ønsker at engagere sig i at få en delebil i deres lokalområde, ligesom 14 % mener, at andre i deres lokalområde vil engagere sig for at få en lokal delebil til at lykkes. Der er desuden delte meninger om, hvorvidt de lokale ildsjæle har kompetencerne til at organisere, at en delebil lykkes.
  • Engagementet for at få en delebil til at lykkes er større blandt bilejerne bosat i byerne med 200+ indbyggere end blandt bilejere bosat i landdistrikter eller hovedbyer

Resultaterne af hele undersøgelsen: Ringkøbing-Skjern Kommunes håndtering af coronakrisen og potentialet for delebiler - ej webtilgængelig.

På denne side er der dokumenter, som ikke kan oplæses ved brug af skærmlæserprogrammer og andre hjælpemidler. Hvis du har brug for hjælp til at få kendskab til indholdet, kan du kontakte Mia Ø. Møller via mail mia.moeller[mail]rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing