Bæredygtighed 2022

Denne undersøgelse handler om, hvordan virksomhederne i kommunen arbejder med bæredygtighed i praksis, samt hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet kan understøtte virksomhedernes arbejde med bæredygtighed.

Undersøgelsen er en del af et internationalt projekt, der er delfinansieret af EU-Interreg-KASK-programmet. Dette projekt er forankret i indsatsen ”Den grønne paraply” i Ringkøbing-Skjern Kommunes erhvervspolitiske handlingsplan.

Undersøgelsens resultater kan opsummeres i følgende punkter:

Virksomhedernes arbejde med bæredygtighed i praksis:

 • Over 2 ud af 3 virksomhederne mener, at de vælger produkter og ydelser med reduceret miljøpåvirkning og løbende søger at effektivisere deres energiforbrug
 • Over 75 procent af virksomhederne angiver at arbejde med bæredygtighed ved at udvikle langsigtede relationer med leverandører.
 • Virksomhederne mener, at de i højere grad bliver forbundet med social ansvarlighed frem for bæredygtighed.
 • De mest udbredte tiltag er at motivere medarbejderne til at have bæredygtige arbejdsrutiner og mindske deres CO2-udslip i det daglige arbejde.
 • Mindre end en tredjedel kommunikerer om bæredygtighed via nyhedsbrev eller på sociale medier.

Miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed

 • Over halvdelen af virksomhederne planlægger i høj grad at arbejde bredt med bæredygtighed det kommende år
 • Virksomhederne angiver, at især miljømæssig og dernæst social bæredygtighed er sværere at arbejde med end økonomisk bæredygtighed
  • Virksomhederne i primær produktion angiver, at de finder det nemmere at arbejde med miljømæssig bæredygtighed end virksomheder i de andre brancher
  • Flere virksomheder i sekundær produktion samt detailhandel og service end i de andre brancher finder det svært at arbejde med social bæredygtighed.

Bæredygtighed opdeles i sidste del af undersøgelsen i tre dimensioner:

 • Miljømæssig:  Miljømæssig bæredygtighed handler om virksomhedens arbejde med at reducere miljøpåvirkningen.
 • Social: Social bæredygtighed handler om aktiviteter, der gør, at den nuværende og de fremtidige generationer kan leve i sunde og velfungerende samfund. Det kan f.eks. være aktiviteter som inklusion, diversitet, tryghed, relationer mv. Det handler derfor om, at virksomhedernes beslutninger er til gavn for hele samfundet. 
 • Økonomisk: Økonomisk bæredygtighed refererer til virksomhedens langsigtede bæredygtighed. Økonomisk bæredygtighed handler kort fortalt om at holde styr på økonomien på en måde, så den nu og i fremtiden har samme eller større værdi. Et eksempel på økonomisk bæredygtighed kunne være, når en virksomhed arbejder langsigtet og ikke kun tænker på at tjene penge her og nu.

Resultat af undersøgelsen: Bæredygtighed 2022 - ikke webtilgængelig udgave.
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Bæredygtighed 2022 - webtilgængelig udgave

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing