Virksomhedsinddragelse

Kommunen har sammen med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd etableret et virksomhedspanel for at styrke kommunikation og indsamling af viden.

Virksomhedspanelet, der består af ca. 900 repræsentanter fra virksomheder med mindst to ansatte, har siden 2014 blandt andet bidraget med en unik viden om virksomhedernes omsætning, indtjening, beskæftigelse og forventninger.

Virksomhedspanelet bidrager med aktuelle data fra virksomhederne. Undersøgelsernes resultater er vigtige for byrådet og for at den igangværende udarbejdelse af politikker er baseret på et aktuelt datagrundlag.

For Ringkøbing-Skjern Kommune har det derfor afgørende betydning, at virksomhederne bakker op om målingerne – jo flere deltagere i undersøgelsen, desto bedre grundlag har kommunen for at målrette initiativerne til virksomhedernes behov.

Ca. to gange årligt modtager virksomhedspanelet et spørgeskema med temaer, der handler om kommunens arbejde med at skabe et gunstigt erhvervsklima for virksomhederne.

Du kan sammenligne virksomhedspanelet med det elektroniske borgerpanel. 

Temperaturmåling 2023

Kendskabsundersøgelse af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd, maj 2023

Opfølgning og behov for ungdomsboliger, februar 2023

Bæredygtighed 2022

Kommunens omdømme 2020

Erhvervsservicen i Ringkøbing-Skjern Kommune

Har du forsøgt at tilgå et af kommunens dokumenter uden held, kan du kontakte Charlotte Brandsborg via mail charlotte.brandsborg[mail]rksk.dk. Så vil vi kontakte dig og præsentere dokumentet for dig indenfor 10 arbejdsdage.

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing