Kommunens omdømme 2020

Denne undersøgelse har handlet om kommunens omdømme, som Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder aktivt på at fremme.

Et godt omdømme betyder, at relationen til borgere, virksomheder og medarbejdere er kendetegnet ved høj tillid, stor motivation for at samarbejde med kommunen og viljen til at være en aktiv ambassadør for kommunen ved fx at anbefale Ringkøbing-Skjern Kommune til andre virksomheder.

Undersøgelsen kan opsummeres i følgende punkter:

  • Omtrent otte ud af ti virksomheder har tillid til Ringkøbing-Skjern Kommune
  • Lidt over hver fjerde virksomhed er aktive ambassadører, da de har anbefalet andre virksomheder at flytte til kommunen
  • Otte ud af ti virksomheder mener, at kommunen alt i alt har et godt omdømme
  • Lidt over otte ud af ti virksomheder har lyst til at samarbejde med kommunen, også selvom det ikke umiddelbart giver dem nogle gevinster.
  • Der er ikke sket nogen betydelig udvikling siden målingen i 2019.

Data er indsamlet som et elektronisk spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel. 178 ud af 853 virksomhedsrepræsentanter har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 21.

Resultat af virksomhedspanelundersøgelse: Kommunens omdømme 2020 - ikke webtilgængelig udgave.

Benytter du et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Kommunens omdømme 2020 i webtilgængelig udgave.

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing