Opfølgning og behov for ungdomsboliger, februar 2023

I februar 2023 blev der gennemført en virksomhedspanelundersøgelse, som havde to formål:

 1. At følge op på virksomhedernes nuværende situation og forventninger, i forhold til antallet af beskæftigede i virksomheden, samt virksomhedernes oplevelse af at skaffe kvalificeret arbejdskraft
 2. At undersøge om virksomhederne har et udækket behov for ungdomsboliger, for at kunne tiltrække arbejdskraft i ungegruppen

Undersøgelsen kan opsummeres i følgende punkter:

Udvikling i antal beskæftigede:

 • 7 ud af 10 virksomheder har oplevet en stigning i antal beskæftigede – denne andel er steget det seneste halve år.
 • 23 procent af virksomhederne oplevede en stigning på mere end 5 procent i antal beskæftigede.
 • I alt er der 30 procentpoint flere virksomheder, sammenlignet med 2022, som har oplevet en stigning i antal medarbejdere.

Forventet udvikling i antal beskæftigede:

 • 4 ud af 10 virksomheder forventer en stigning i antal beskæftigede på mere end 1 procent – det er samme niveau for august 2022.
 • Halvdelen af virksomhederne forventer ikke en ændring i antal beskæftigede inden for det næste halve år.
 • 1 ud af 10 virksomheder forventer et fald i antal beskæftigede på mere end 1 procent.
 • Sammenlignet med de andre år, så er der lidt flere virksomheder der forventer en stigning i antal beskæftigede, men udover det ligner svarfordelingerne hinanden.

Anskaffelse af ny arbejdskraft:

 • 1 ud af 4 virksomheder mener, at det nemt eller meget nemt at anskaffe kvalificeret ufaglært arbejdskraft
 • Mere end halvdelen af virksomhederne finder det svært eller meget svært at anskaffe faglært arbejdskraft.
 • Hver tredje virksomhed finder det svært at skaffe ansatte med kort videregående uddannelse.
 • 34 procent af virksomhederne har i februar 2023 svært ved, at anskaffe nye medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser.
 • En tredjedel af virksomhederne finder det enten svært eller meget svært at skaffe akademikere til virksomheden
 • Det er nemmest for virksomhederne at anskaffe udenlandsk arbejdskraft. Her finder 1 ud af 3 det nemt eller meget nemt.

Behov for ungdomsboliger:

 • 54 procent af virksomhederne har lærlinge, elever eller studerende tilknyttet og 46 procent har ikke nogen tilknyttet.
 • Halvdelen af virksomhederne, som i forvejen ikke har lærlinge, elever eller studerende tilknyttet, ønskede at få dette.
 • 45 procent af virksomhederne, synes det er svært eller meget svært at tiltrække elever, lærlinge eller studerende.
 • Halvdelen af virksomhederne mener, at et større udbud af ungdomsboliger vil gøre det nemmere at tiltrække elever, lærlinge og studerende.

Data er indsamlet ved et elektronisk spørgeskema til Ringkøbing-Skjern Kommunes virksomhedspanel. 133 ud af 811 virksomhedsrepræsentanter har udfyldt spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 16.

Resultat af undersøgelsen: Opfølgning og behov for ungdomsboliger, februar 2023 - ikke webtilgængelig udgave.
Hvis du benytter et hjælpemiddel (skærmlæser e.l.), når du skal læse en hjemmeside, så er dette eksemplar opmærket og gjort web-tilgængeligt: Opfølgning og behov for ungdomsboliger, februar 2023 - webtilgængelig udgave

 

Kontaktoplysninger
Analyse & Effekt
Analyse & Effekt
Viden & Strategi
Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing