Referat: 23. februar 2023 kl. 12:00

Lok. 1.8. Dækket, Smed Sørensens Vej 1, Ringkøbing
Kultur- og Fritidsudvalget

Deltagere

 • Henrik Andersen
 • Susanne Høj
 • Pia Vestergaard
 • Jesper Lærke
 • Henrik Hammelsvang
 • Erik Viborg
 • Jens S. Højland

Kopier link til punktet  -   Print

1: Godkendelse af dagsorden

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte dagsorden

Kopier link til punktet  -   Print

2: Partnerskabsaftale med Skjern SG Fodbold 2023-2025

Sagsnr: 17-001731

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Skjern SG Fodbold, som ønsker at indgå en ny partnerskabsaftale til Skjern Skolefodbold på samme vilkår som den tidligere aftale.

Skjern GF Fodbold afvikler Skolefodbold for grundskolerne (0.-10. klasse) og ungdomsuddannelserne i Ringkøbing-Skjern Kommune. Skolefodbolden afvikles over to weekender i august og september, hvor det henholdsvis er grundskolerne den ene weekend og ungdomsuddannelserne den anden. 

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil indgået partnerskabsaftalerne som bestod af en direkte støtte på 20.000 kr. som eventsponsorat, samt et tilsagn på op til 15.000 kr. i lokaleudgifter, som kunne hjemsøges efter de almindelige regler omkring lokaletilskud.

Skolefodbold ved Skjern SG Fodbold ansøger om en partnerskabsaftale, som indeholder de samme elementer, som henholdsvis Ramsing Cup i Spjald og North Sea Football Cup i Ringkøbing har i deres aftaler.

• 20.000 kr. i sponsorat
• 15.000 kr. i lokaletilskud
• Aftale gældende for 3 år

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en eventuel indgåelse af partnerskabsaftale betyder en årlig udgift på 15.000 kr. på lokaltilskudskontoen samt 20.000 kr. på kontoen for jubilæer, mesterskaber og øvrige tilskud, hvor der er afsat 51.000 kr. årligt.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen fra Skjern SG Fodbold.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende partnerskabsaftalen for 2023 og 2024.
Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes generelle retningslinier og kriterier for kommende partnerskabsaftaler.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Partnerskabsaftale med Ramsing Cup 2023-2025

Sagsnr: 23-002748

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en ansøgning fra Ramsing Cup i Spjald, om at indgå en partnerskabsaftale omkring stævnet og på de samme vilkår som hidtil.

Ramsing Cup er et fodboldstævne i Spjald for både drenge- og pigehold i alderen 8-17 år, og som afvikles af Spjald Idrætsforening og Spjald Fritidscenter. Ramsing Cup afvikles over en weekend i august.

Kultur- og Fritidsudvalget har hidtil indgået partnerskabsaftalerne som bestod af en direkte støtte på 20.000 kr. som eventsponsorat, samt et tilsagn på op til 15.000 kr. i lokaleudgifter, som kunne hjemsøges efter de almindelige regler omkring lokaletilskud.

Ramsing Cup ansøger om en partnerskabsaftale, som indeholder de samme elementer,
som henholdsvis Skolefodbold i Skjern og North Sea Football Cup i Ringkøbing har i deres aftaler.

• 20.000 kr. i sponsorat
• 15.000 kr. i lokaletilskud
• Aftale gældende for 3 år

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi bemærker, at en eventuel indgåelse af partnerskabsaftale betyder en årlig udgift på 15.000 kr. på lokaltilskudskontoen samt 20.000 kr. på kontoen for jubilæer, mesterskaber og øvrige tilskud, hvor der er afsat 51.000 kr. årligt.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender ansøgningen fra Ramsing Cup.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at godkende partnerskabsaftalen for 2023 og 2024.
Udvalget besluttede endvidere, at der skal udarbejdes generelle retningslinier og kriterier for kommende partnerskabsaftaler.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Anlægspuljen 2023

Sagsnr: 23-000640

Sagsfremstilling

Der er indkommet 27 ansøgninger til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje 2023. 

De 25 af ansøgningerne er indenfor principperne for anlægspuljen. Der er givet to afslag til henholdsvis Lystbækforeningen og Hoven Borgerforening, da disse ansøgninger ikke lever op til principperne og derfor ikke fremgår af oversigten.  

De 25 ansøgninger søger for i alt for 6.505.528 kr. med en samlet projektsum på 19.479.369 kr. I anlægspuljen 2023 er der 4.148.00 kr. (3.443.000 kr. netto) til rådighed.

Ansøger

Projekt

Projektbeløb

Ansøgt beløb

Aktiv Faster

Omlægning til ny varmekilde

217.875 kr.

130.725 kr.

Boldklubben Klitten

Renovering

256.875 kr.

154.125 kr.

Bork Hallen

Nyt tag på hovedbygningen

2.186.800 kr.

500.000 kr.

Borris Hallen

Udskiftning af lamper

268.750 kr.

161.250 kr.

Dejbjerg Golfklub

Udskiftning af stråtag

372.100 kr.

223.260 kr.

Dejbjerglund Hallen

Udskiftning af tag og belysning

579.000 kr.

347.400 kr.

DSI Generator

Nyt indgangsparti

1.650.916 kr.

468.750 kr.

Hoven Hallen

Nye vinduer og døre, 4 varmepumper og ny el tavle

333.985 kr.

200.391 kr.

Hvide Sande Hallen

Nyt saunaområde og udskiftning af belysning i svømmehallen.

860.000 kr.

400.000 kr.

Højmark Forsamlingshus og Idrætshaller

Renovering indoor-cycling-rum

636.669 kr.

382.001 kr.

Lem Hallen

Udskiftning af lysplader i rytterlys og ny inddækning

207.000 kr.

124.200 kr.

Lyne Hallen

Nyt depotrum

225.000 kr.

153.000 kr.

Nr. Vium Sports- og Kulturcenter

Omlægning til ny varmekilde

400.000 kr.

240.000 kr.

Remisen Skjern

Renovering

6.227.688 kr.

500.000 kr.

Ringkøbing Sejlklub

Renovering af klubhus

122.680 kr.

73.608 kr.

Ringkøbing Tennisklub

Etablering af to hybridbaner

724.813 kr.

434.888 kr.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Optimering af ventilationsanlæg

287.573 kr.

172.544 kr.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Udskiftning af lamper og pærer til LED

273.500 kr.

164.100 kr.

Spjald Ridecenter

Renovering og energioptimering af toilet og rytterstue.

216.849 kr.

130.109 kr.

Stauning Flyveklub

Renovering af klubhus

51.700 kr.

31.020 kr.

Tarm Idrætscenter

Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehallen

618.084 kr.

370.850 kr.

Troldhede Kultur- og Idrætscenter

Udskiftning til LED belysning

284.200 kr.

170.520 kr.

Spjald Fritidscenter

Udskiftning af halgulvet

1.550.000 kr.

500.000 kr.

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Udskiftning af ventilation i hal 1 og skydelokalet

805.000 kr.

400.000 kr.

Ølstrup Gymnastik og Ungdomsforening

Nye vinduer i klubhus

121.312 kr.

72.787 kr.

I alt

 

19.479.369 kr.

6.505.528 kr.

 

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Kommunalfuldmagten. 

Økonomi

Byrådet er ansøgt om frigivelse af anlægspuljen 2023 på 3.443.000 kr. netto.

Indstilling

Administrationen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget fordeler midler fra anlægspuljen 2023 til puljens ansøgninger.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at fordele anlægspuljen således:

Ansøger

Projekt

Ansøgt beløb

Bevilget beløb

Aktiv Faster

Omlægning til ny varmekilde

130.725 kr.130.725 kr

Boldklubben Klitten

Renovering

154.125 kr.78.000 kr.

Bork Hallen

Nyt tag på hovedbygningen

500.000 kr.500.000 kr.

Borris Hallen

Udskiftning af lamper

161.250 kr.161.250 kr.

Dejbjerg Golfklub

Udskiftning af stråtag

223.260 kr.0 kr.

Dejbjerglund Hallen

Udskiftning af tag og belysning

347.400 kr.347.400 kr.

DSI Generator

Nyt indgangsparti

468.750 kr.0 kr.

Hoven Hallen

Nye vinduer og døre, 4 varmepumper og ny el tavle

200.391 kr.200.391 kr.

Hvide Sande Hallen

Nyt saunaområde og udskiftning af belysning i svømmehallen.

400.000 kr.300.000 kr.

Højmark Forsamlingshus og Idrætshaller

Renovering indoor-cycling-rum

382.001 kr.0 kr.

Lem Hallen

Udskiftning af lysplader i rytterlys og ny inddækning

124.200 kr.124.200 kr.

Lyne Hallen

Nyt depotrum

153.000 kr.0 kr.

Nr. Vium Sports- og Kulturcenter

Omlægning til ny varmekilde

240.000 kr.240.000 kr.

Remisen Skjern

Renovering

500.000 kr.0 kr.

Ringkøbing Sejlklub

Renovering af klubhus

73.608 kr.73.608 kr.

Ringkøbing Tennisklub

Etablering af to hybridbaner

434.888 kr.0 kr.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Optimering af ventilationsanlæg

172.544 kr.172.544 kr.

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter

Udskiftning af lamper og pærer til LED

164.100 kr.164.100 kr.

Spjald Ridecenter

Renovering og energioptimering af toilet og rytterstue.

130.109 kr.130.109 kr.

Stauning Flyveklub

Renovering af klubhus

31.020 kr.31.020 kr.

Tarm Idrætscenter

Udskiftning af ventilationsanlæg i svømmehallen

370.850 kr.370.850 kr.

Troldhede Kultur- og Idrætscenter

Udskiftning til LED belysning

170.520 kr.170.520 kr.

Spjald Fritidscenter

Udskiftning af halgulvet

500.000 kr.0 kr.

Videbæk Idræts- og Fritidscenter

Udskiftning af ventilation i hal 1 og skydelokalet

400.000 kr.400.000 kr.

Ølstrup Gymnastik og Ungdomsforening

Nye vinduer i klubhus

72.787 kr.72.787 kr.

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Godkendelse af Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik

Sagsnr: 22-019019

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 15. september 2022, at iværksætte arbejdet med 2 nye politikker, Fritidspolitikken og Kulturpolitikken. Derudover blev det på mødet den 13. oktober 2022 besluttet, at det videre arbejde med Ungepolitikken hører under Kultur- og Fritidsudvalget.

Samtidig besluttede udvalget, at der skulle ske en inddragelse af relevante interessenter, i arbejdet med Kultur og Fritidspolitikken. Ultimo november og december 2022 blev der afholdt arrangementer for interessenter, hvor de fik mulighed for at komme med input til til vision og målsætninger.

I løbet af vinteren 2022/23 har administrationen herefter arbejdet med at udvikle vision, målsætninger og mål. Derudover er der lavet et udkast til de indsatser, som administrationen mener vil bidrage til målopfyldelsen. På mødet fremlægges og drøftes de tre politikkers vision, målsætninger og mål, og der orienteres om indsatser.

Indstilling

Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget beslutter og godkender vision, målsætning og mål for Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik. Desuden anbefaler Kultur- og Fritidsudvalget at de efterfølgende godkendes på byrådsmøde den 21. marts 2023.

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede og godkendte vision, målsætning og mål for Fritidspolitik, Kulturpolitik og Ungepolitik og anbefalede, at de efterfølgende godkendes på byrådsmøde den 21. marts 2023

Kopier link til punktet  -   Print

6LUKKET PUNKT: Kultursamarbejdets kulturpriser 2022

Sagsnr: 23-002540

Beslutning


Kultur- og Fritidsudvalget besluttede, hvem der skal indstilles til Kultursamarbejdets kulturpriser 2023

Kopier link til punktet  -   Print

7: Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 - 2027

Sagsnr: 22-026737

Sagsfremstilling

Viden og Strategi – Økonomi fremsender ”Budgetlægningsprocedure for perioden 2024 – 2027” til orientering. Budgetlægningsproceduren, tidsplanen samt drifts- og anlægsrammer er godkendt i Økonomiudvalget den 7. februar 2023.

Den vedlagte procedurebeskrivelse handler om det praktiske forløb og arbejdet med budgetlægningen primært frem mod budgetseminaret i august 2023. Drifts- og anlægsrammer fremgår af side 5 og side 8.   

Budgetlægningsproceduren indeholder en overordnet tidsplan samt procedure for

 • fastsættelse af budgetrammer
 • budgetlægning
 • politisk behandling af budgettet
 • hvad der sker efter budgetvedtagelsen

Den vedlagte budgetprocedure viderefører i store træk processen fra sidste års budgetlægning. Økonomiudvalget har vedtaget, at forslag til nye tiltag skal modsvares af et kompenserende finansieringsforslag. Demografijusteringer fremlægges uden kompenserende finansieringsforslag.

Økonomisk politik

I forbindelse med godkendelse af budgetlægningsproceduren er der fastsat følgende økonomisk politik

 • Robusthed – mål om kassebeholdning på 150 mio. kr. ultimo året.
 • Overholdelse af KL’s udmeldte andel af rammen for serviceudgifter.
 • Intet kassetræk.
 • Overholdelse af KL’s udmeldte vejledende anlægsramme.

Det økonomiske udgangspunkt

Kommunens økonomi og dermed Byrådets råderumsmuligheder, er dybt afhængig af de årlige økonomiaftaler mellem KL og regeringen. Der er således stor usikkerhed om et eventuelt behov for tilpasninger af hensyn til den kortsigtede kassebeholdning. Givet strukturen i budgettet, hvor der er forudsat kassetræk i alle år, vil der før eller senere skulle ske reduktion af drifts- og anlægsniveauet.

Økonomisk råderum

Med henblik på at kunne understøtte budgetlægningen og skabe muligheder for politisk prioritering har Økonomiudvalget besluttet, at der indarbejdes en effektiviseringsramme på ½ procent årligt – det vil sige 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027. Effektiviseringsrammen er beregnet på baggrund af budgetrammen for enheder med overførselsadgang. Der er i praksis tale om en videreførsel af den tidligere indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år, som blev indført ved budgetlægningen for perioden 2020 – 2023. Beslutningen fra budget 2020 indebærer, at budgetterne i 2023 var reduceret med 2 pct. i forhold til 2019. Med den vedtagne forlængelse bliver reduktionen 4 pct. i 2027 sammenlignet med 2019.

Effektiviseringsbidraget er på forhånd reduceret i udvalgets budgetramme, som fremgår af budgetlægningsprocedurens tabel 3 side 6. Udvalgets andel af effektiviseringsammen udgør:

Mio. kr.2024202520262027
KFU0,40,81,21,6

Det er op til det enkelte udvalg at beslutte, hvorledes effektiviseringsrammen på 0,5 pct. pr. år skal fordeles/udmøntes under det enkelte udvalgsområde.

Fagudvalget skal - med frist 23. juni - meddele økonomiafdelingen, hvordan effektiviseringsrammen 2024-2027 tænkes udmøntet. Der er ikke tale om budgetskemaer, men en kort skriftlig orientering. Denne forelægges økonomiudvalget til orientering i august.

Drøftelse af udmøntning af effektiviseringsbidraget kan ske på fagudvalgsmøderne i foråret sideløbende med drøftelse af eventuelle nye tiltag (med finansieringsforslag) samt eventuelle anlægsforslag, som oversendes til budgetkonferencen. Udvalgets afleveringsfrist er 23. juni. 

MED-proces

Jævnfør tidsplanen skal fagudvalgene i februar måned drøfte budgetprocessen inden for udvalgets område herunder mødeaktivitet med FagMED i april måned 2023. Derudover skal fagudvalget indhente høringssvar fra FagMED til de forslag som fagudvalget påtænker at fremsende til budgetkonferencen. Høringssvar til de enkelte forslag skal ikke påføres skemaerne, men det fremsendte høringssvar vedlægges det øvrige budgetmateriale, der skal afleveres senest den 23. juni 2023. Der er ingen formkrav til høringssvar. Forslag, der omhandler administrationen, skal fremsendes til det koordinerende administrationsMED senest den 5. juni 2023 kl. 12.00.

Der vil efter byrådsmødet den 21. marts 2023 blive afholdt et informationsmøde om budgetprocessen med særlig fokus på anlæg. Informationsmødet med Byrådet om budgetsituationen er fastsat til tirsdag den 15. august 2023 efter byrådsmødet.

Administrationen vil på mødet fremlægge udvalgets budgetlægningsprocedure og tidsplan.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller,

 • at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2024 – 2027” tages til efterretning
 • at budgetprocessen drøftes i udvalget herunder fastsættelse af mødeaktivitet i april måned med FagMED
 • at udvalget påbegynder drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år
 • at udvalget giver de første indikationer til administrationen om budgetønsker til de fremtidige budgetdrøftelser

BilagBeslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede:

 • at ”Budgetlægningsproceduren for perioden 2024 – 2027” blev taget til efterretning

 • at godkende budgetprocessen i udvalget, herunder fastsættelse af mødeaktiviteter med FagMED

 • at påbegynde drøftelse af udmøntning af den indarbejdede effektiviseringsramme på 0,5 pct. pr. år

 • at give de første indikationer til administrationen om budgetønsker til de fremtidige budgetdrøftelser


Kopier link til punktet  -   Print

8: Budgetopfølgning pr. 31. januar 2023, Kultur- og Fritid

Sagsnr: 22-025497

Sagsfremstilling

Administrationen fremsender budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 for Kultur- og Fritidsudvalgets driftsområde til orientering. 

Budgetopfølgningen for udvalgtes driftsområde er udarbejdet med udgangspunkt i de korrigerede budgetter for 2023, men eksklusiv overførsler fra tidligere år. Et mer- eller mindre forbrug er således udtryk for, om der bruges mere eller mindre af indeværende års budget.

Budgetopfølgningen viser, at der forventes et samlet merforbrug på i alt 3,243 mio. kr. på udvalgets driftsbudget. 

Det forventede resultat fordeles med et forventet merforbrug på Kulturområdet med 1,8 mio. kr. samt et samlet forventet merforbrug på 1,443 mio. kr. på Fritidsområdet.

Kultur:

På Kulturområdet består det forventede merforbrug af følgende:

 • Skoletilbud Ringkøbing-Skjern Museum - 0,25 mio. kr.
 • Film- og TV-projekter - 0,4 mio. kr.
 • Vinterlysfestival/lysevent 2023 - 0,75 mio. kr.
 • Projektansættelse i Kultur - 0,4 mio. kr.

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

Fritid:

På Fritidsområdet består det samlede merforbrug af følgende:

 • Stadions, idrætsanlæg og andre fritidsfaciliteter - 0,562 mio. kr. i forbindelse med med implementering af ny tilskudsmodel og 0,5 mio. kr. til finansiering af midlertidig fritidskonsulent stilling. 
 • Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde inklusiv aftenskole - 0,135 mio. kr. vedrørende projektstilling i fritid.
 • Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven - 0,196 mio. kr. vedr. bl.a. DBU velfærdsalliance

Det forventede merforbrug finansieres af et forventet overført mindre forbrug fra 2022.

Det bemærkes, at lokaletilskudsområdet er sat til at gå i 0. Der har de seneste år været et mindre forbrug på området, og det gør sig formentlig også gældende i 2023. I 2021 og 2022 har det samlede forbrug været ca. 17,3 mio. kr. i begge år. Der er i 2023 afsat et budget på 20,440 mio. kr. Heraf er det besluttet, at 0,6 mio. kr. skal finansiere pulje til svømmehaller. Der skal i alt afsættes 1,0 mio. kr. til denne pulje og administrationen foreslår, at de sidste 0,4 mio. kr. ligeledes finansieres af lokaltilskudsbudgettet. Lokaletilskudsbudgettet udgør herefter 19,440 kr., hvilket vurderes til at tilstrækkeligt i forhold til det forventede forbrug.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Viden & Strategi, Økonomi har ingen bemærkninger.

Effektvurdering

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Administrationen indstiller, at 

 1. Kultur- og Fritidsudvalget beslutter at restfinansieringen på 0,4 mio. kr. årligt til pulje til svømmehaller finansieres af lokaletilskudskontoen.
 2. at budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 tages til efterretning.

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at:

 • restfinansieringen på 0,4 mio. kr. årligt til pulje til svømmehaller finansieres af lokaletilskudskontoen
 • budgetopfølgningen pr. 31. januar 2023 tages til efterretning.

Kopier link til punktet  -   Print

9: Gensidig orientering

Sagsnr:

Sagsfremstilling

 • Ringkøbing-Skjern Kommune er blevet akkrediteret under Erasmusprogrammet som koordinatorer af et mobilitetskonsortium fra 2023-2027.

  Akkrediteringen gør det lettere for kommunens kulturinstitutioner at gøre brug af internationalt samarbejde til uddannelse af deres medarbejdere og udvikling af institutioner, som udmøntes i nye eller opkvalificeret kulturtilbud til kommunens borgere og besøgende.

 • Ringkøbing Rideklub

 • IFFDs årsmøde den 29. marts i Holbæk

 • Kultursamarbejdets generalforsamling den 20. april 2023 fra 15.00 - 21.00

 • Bibliotekspolitisk topmøde 27. - 28. april 2023 i Odense

 • Idrætsmødet i Aalborg den 2. - 4. maj 2023 i Aalborg.

 • KLs kultur- og fritidskonference den 23. - 24. maj 2023 i København

 • Kulturmødet på Mors 24. - 26. august 2023

 • Kulturforum 2023 den 3. oktober 2023 på Naturkraft i Ringkøbing

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning.
Derudover blev der orienteret om:

 • Vinterlys-festival

Kopier link til punktet  -   Print

10: Underskriftsside

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing