Ældrerådet

Ældre får gennem ældrerådet en mulighed for at drøfte og følge indholdet og udformningen af kommunens ældrepolitik

Kommunen skal etablere et ældreråd, der skal sikre dialog og samarbejde mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen har pligt til at høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre. Det kan fx være kommunalbestyrelsens forslag til ændring i serviceniveauet. Ældrerådet kan desuden beskæftige sig med alle spørgsmål, der har betydning for ældre; fx trafik- og boligforhold, sundhed, miljø og kultur. Ældrerådet skal ikke beskæftige sig med konkrete personsager eller konkrete personalespørgsmål.

Dagsordener og referater - (Link)

Nyheder og nyhedsbreve - (Link)

Ældreguide - Præsentation af Ældrerådet og emner for ældre - (Ekstern side)

Administrationen - Sundhed og Omsorg
Administrationen - Sundhed og Omsorg
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

T:    99 74 12 34
E:    sundhed.omsorg[mail]rksk.dk
Politisk Administrativt Sekretariat
Politisk Administrativt Sekretariat
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 16 99
E:    viden.strategi[mail]rksk.dk