Kørselsordninger

Helt afhængigt af, hvor du skal køres hen og til hvad, er det forskelligt, hvem du skal kontakte.

Find det du skal have kørsel til i listen herunder, det vil fremgå af hvert enkelt punkt, hvem du skal kontakte om hvad.

Oversigt over kørselsordninger og kontakt

Flextur - supplement til den kollektive trafik - (Link)

Handicapkørsel - (Link)

Kørsel til almen og specialiseret genoptræning - (Ekstern side)

Kørsel til egen læge og speciallæge - (Link)

Kørsel til og fra hospice, hospital og Høreklinikken på Regionshospital Holstebro - (Ekstern side)

Tilskud til kørsel i forbindelse med behandling på sygehuse i region Midtjylland - (Ekstern side)