Kørselsordninger

Helt afhængigt af, hvor du skal køres hen og til hvad, er det forskelligt, hvem du skal kontakte.

Find det du skal have kørsel til i listen herunder, det vil fremgå af hvert enkelt punkt, hvem du skal kontakte om hvad.

Oversigt over kørselsordninger og kontakt

Flextur - supplement til den kollektive trafik

Handicapkørsel

Kørsel til almen og specialiseret genoptræning

Kørsel til egen læge og speciallæge

Kørsel til og fra hospice, hospital og Høreklinikken på Regionshospital Holstebro

Tilskud til kørsel i forbindelse med behandling på sygehuse i region Midtjylland