Arbejdskraftrådet

Ledigheden er lav og virksomheder i vores område har svært ved at skaffe den arbejdskraft, som de efterspørger. Derfor har Ringkøbing-Skjern Kommune nedsat et arbejdskraftråd for at bidrage til at løse områdets udfordringer med mangel på arbejdskraft. Arbejdskraftrådet får til opgave af bidrage til både tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft og arbejdskraft af både dansk og udenlandsk herkomst. Det handler både om at understøtte det private erhvervsliv og offentlige virksomheder.

Arbejdet i rådet skal bidrage til en samlet og koordineret indsats for sikring af arbejdskraft på tværs af de forskellige erhvervsrettede politikker, beskæftigelsespolitikken, videnpolitikken og bosætningspolitikken.

Arbejdskraftrådet er forankret i Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget.

Arbejdskraftrådet har følgende opgaver:

  • rådgiver Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget i forhold til mål og indsatser i de politikker, som omhandler rammevilkåret arbejdskraft
  • understøtter implementeringen af tiltag for at bidrage til tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i området
  • rådgiver Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget om alternative løsninger på mangel på arbejdskraft, som f.eks. innovation, robotter, digitalisering, opgaveflytninger og opkvalificering.
  • bidrager til koordinationen af indsatser på arbejdskraftområdet mellem eksterne aktører og mellem kommunen og eksterne aktører

 

Dagsordener og referater

Kontaktoplysninger
Thine Overgaard Thygesen

Koordinator for Viden og Arbejdskraft

Thine Overgaard Thygesen
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing