Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen skal varetage forvaltningen af redningsberedskabet.

Redningsberedskabets opgaver er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer.

 

Kontaktoplysninger
Brand og Redning MidtVest
Brand og Redning MidtVest
H P Hansens Vej 112
7400 Herning

T:    96 28 11 12
E:    post[mail]brmv.dk