Grundlisteudvalget

Udvalgets opgave er én gang hvert fjerde år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd. Personer, der bliver udtaget, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på fem medlemmer.

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi
Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 13 19
E:    jura[mail]rksk.dk