Grundlisteudvalget

Udvalgets opgave er én gang hvert fjerde år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd. Personer, der bliver udtaget, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på fem medlemmer.

Ansøg om at komme på grundlisten