Grundlisteudvalget

Udvalgets opgave er én gang hvert fjerde år at udvælge et antal personer, der må anses for egnede til at virke som nævninge eller domsmænd. Der er valgt det antal personer, som er nødvendigt for perioden 1. januar 2024 til 31. december 2027.

Personer, der bliver udtaget, skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen.

Grundlisteudvalget er et politisk udpeget udvalg på fem medlemmer.