Handicapråd og Tilgængelighedsudvalg

Handicaprådet udvikler dialogen mellem personer med handicap, deres organisationer og kommunen.

Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål. Desuden behandler rådet lokalpolitiske spørgsmål, som har med personer med handicap at gøre.

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.


Rådet beskæftiger sig med generelle og overordnede spørgsmål. Rådet må ikke drøfte sager om enkeltpersoner, herunder personalesager og konkrete klagesager.

Handicaprådet består af ti medlemmer:

  • fem er indstillet af Danske Handicaporganisationer (DH)
  • to er byrådsmedlemmer
  • tre er kommunale ansatte.

Gitte Foldager Pedersen er formand for Handicaprådet.

Handicaprådets dagsordener og referater

Handicappris

Tilgængelighedsudvalget dagsordener og referater

Kontaktoplysninger
Handicap og Psykiatri

Henvendelse vedr. Handicaprådet

Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing

Land, By og Kultur

Henvendelse vedr. Tilgængelighedsudvalget

Land, By og Kultur
Smed Sørensens vej 1
6950 Ringkøbing