Hegnsyn

Når der er problemer med hegn mellem ejendomme kan du få foretaget et hegnsyn.

Hegnsynet behandler tvister om hegn mellem ejendomme. Hegnsynet behandler også tvister efter mark- og vejfredsloven.

Du kan læse mere om hegnsloven og hegnsyn på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Jura tager sig af sekretariatsfunktionen.

Du er velkommen til at ringe til Hegnsynssekretariatet for yderligere oplysninger på tlf. 99 74 15 34 eller 99 74 10 29

 

Begæring om hegnsyn

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi

Kontakt Malene Kleist

Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden
6950 Ringkøbing