Hegnsyn

Når der er problemer med hegn mellem ejendomme kan du få foretaget et hegnsyn.

Hegnsynet behandler tvister om hegn mellem ejendomme. Hegnsynet behandler også tvister efter mark- og vejfredsloven.

Du kan læse mere om hegnsloven og hegnsyn på Landbrugsstyrelsens hjemmeside.

Jura & Udbud tager sig af sekretariatsfunktionen.

Du er velkommen til at ringe til Hegnsynssekretariatet for yderligere oplysninger på tlf. 99 74 15 34 eller 99 74 10 29

 

Begæring om hegnsyn - (Link)

Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi
Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk