Begæring om hegnsyn

Begæringen skal indeholde en beskrivelse af sagens fakta og hvilken afgørelse, du ønsker, at Hegnsynet skal komme frem til.

Du kan vedhæfte eventuelle kort og skitser om forholdene på ejendommen. Hvis du har brug for at se tinglyste servitutter på ejendommen, kan du hente dem i den digitale tingbog på www.tinglysning.dk

 

Navn, adresse og matrikelbetegnelse for ejeren/lejere af naboejendommene.
Hvilket resultat ønsker du at opnå med Hegnsynets hjælp.
Beskriv hvad sagen drejer sig om og et eventuelt hændelsesforløb.
Efter du har trykket send, får du en kvittering på, at vi har modtaget din henvendelse.
Kontaktoplysninger
Team Jura, Viden & Strategi
Team Jura, Viden & Strategi
Ved Fjorden 6
6950 Ringkøbing

T:    99 74 10 29
E:    jura[mail]rksk.dk