Dagsorden: 16. januar 2023 kl. 16:00

Byrådssalen, Rådhuset, Ved Fjorden 6, Ringkøbing
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Lene Hindbo
 • Jette Haislund
 • Kristian Andersen
 • Majbrit Pind
 • Lotte Sekkelund Finderup
 • Janne Nielsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Allan Østergaard
 • Kim Ulv Christensen
 • Janne Kruse
 • Carsten Gilbert Madsen
 • Jette Elstrøm-Jørgensen
 • Mette Bjørg Krarup Helth
 • Christina Van Diemen
 • Line Loldrup
 • Poul Gregersen
 • Anne Mette Rye
 • Lene Brodde
 • Mette Ballegaard
 • Jonas Caben Iversen
 • Lykke Nielsen Høj
 • Andreea Oprea
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Kathrine Stig Andersen
 • Stella Overgaard
 • Henriette Pirchert
 • Mette Bjerrum Jensen
 • Jeanette Laursen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Christensen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Elisabeth Gardarsson
 • Susanne Høj Henriksen
 • Pia Thomsen
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Anja Thoft Bach
 • Annette Ørskov
 • Lisbeth Høvinghof Jakobsen
 • Ulla Svendsen
 • Hans Østergaard
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

2: Udgangspunkt og grundlag for Sundhedspolitikken

Sagsnr: 23-001033

Sagsfremstilling

Ulla Svendsen præsenterer et kort oprids af rammerne for sundhedsarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Indstilling

Til orientering

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tilbagemeldinger fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende udkast til Sundhedspolitikken

Sagsnr: 23-001033

Sagsfremstilling

Udkast til sundhedspolitikken blev behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. december 2022.

Der er ikke kommet markante ønsker om ændringer til udkastet fra Social- og Sundhedsudvalget. På mødet præsenteres de få kommentarer, der er kommet og efterfølgende genbesøges udkastet mhp. at se med friske øjne om der er noget, som skal rettes til.

Indstilling

Til drøftelse

BilagBeslutning

Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Kopier link til punktet  -   Print

5: Næste møde 24.04.2023

Sagsnr: 23-001033

Indstilling

Til orientering 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning
Kontaktoplysninger
Trine Bloch Burmølle

Sekretær for Sundhedsrådet

Trine Bloch Burmølle
Kirkevej 3
6880 Tarm