Referat: 16. januar 2023 kl. 16:00

Virtuelt - følg link i Outlook invitation
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Lene Hindbo
 • Jette Haislund
 • Kristian Andersen
 • Majbrit Pind
 • Lotte Sekkelund Finderup
 • Janne Nielsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Allan Østergaard
 • Kim Ulv Christensen
 • Janne Kruse
 • Carsten Gilbert Madsen
 • Jette Elstrøm-Jørgensen
 • Mette Bjørg Krarup Helth
 • Christina Van Diemen
 • Line Loldrup
 • Poul Gregersen
 • Anne Mette Rye
 • Lene Brodde
 • Mette Ballegaard
 • Jonas Caben Iversen
 • Lykke Nielsen Høj
 • Andreea Oprea
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Kathrine Stig Andersen
 • Stella Overgaard
 • Henriette Pirchert
 • Mette Bjerrum Jensen
 • Jeanette Laursen
 • Niels Rasmussen
 • Hans Christensen
 • Trine Bloch Burmølle
 • Elisabeth Gardarsson
 • Susanne Høj Henriksen
 • Pia Thomsen
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Anja Thoft Bach
 • Annette Ørskov
 • Lisbeth Høvinghof Jakobsen
 • Ulla Svendsen
 • Hans Østergaard
 • Jens Erik Damgaard

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Formanden byder velkommen til mødet, hvor efter ordet gives videre til leder af Sundhedscenter vest, Ulla Svendsen. 


Kopier link til punktet  -   Print

2: Udgangspunkt og grundlag for Sundhedspolitikken

Sagsnr: 23-001033

Sagsfremstilling

Ulla Svendsen præsenterer et kort oprids af rammerne for sundhedsarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.

 

Indstilling

Til orientering

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Konteksten for Sundhedspolitikken præsenteres, her under de nationale og regionale politiske retningslinjer og rammer.

Sundhedspolitikken skal til godkendelse i byrådet i marts 2023.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Tilbagemeldinger fra Social- og Sundhedsudvalget vedrørende udkast til Sundhedspolitikken

Sagsnr: 23-001033

Sagsfremstilling

Udkast til sundhedspolitikken blev behandlet på møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 14. december 2022.

Der er ikke kommet markante ønsker om ændringer til udkastet fra Social- og Sundhedsudvalget. På mødet præsenteres de få kommentarer, der er kommet og efterfølgende genbesøges udkastet mhp. at se med friske øjne om der er noget, som skal rettes til.

Indstilling

Til drøftelse

BilagBeslutning

Temaet om digital trivsel blev drøftet af Social og sundheds udvalget, ligesom det var blevet i Sundhedsrådet.  Der har været fokus på semantikken i udspillet til politikken. Det opfattes som et gammeldags synspunkt den måde den "virtuelle verden" beskrives på i det første udspil. Dette er blevet rettet og drøftet af flere omgange.

Målsætningen om fysik sundt liv drøftes og hvordan sundhedsreformen kan blive inkorporeret i  politikken, samt det tværsektorielle samarbejde, samt nærhospitalet og hvor dette passer ind. Der er et ønske om at man som minimum forholder sig til sundhedsreformen, her under potentielt forholder sig til det nære sundhedsvæsen, her er et samspil i alle vores fagområder og stabe. Her forsåles  at det ikke stå i målene, men at det skrives i brødteksten, hvor det uddybes. Sundhedsreformen er meget bred, den anvendes i arbejdet hvor det giver mening. 

Sundhedspolitikken skal anvendes i en dynamisk og foranderlig verden, derfor vil en måde hvor der arbejdes med sundhedspolitikkens temaer og mål være levende som dens kontekst. 

 Der foreslås samme systematik for mål under hver målsætning, så de positive formuleringer skrives først.  

Der er stor opbagning til det udarbejdede udkast. Den er ramt godt. De valgte fokuspunkter møder stærk opbakning. GODT ARBEJDE.


Kopier link til punktet  -   Print

4: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Ingen kommentarer 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Næste møde 24.04.2023

Sagsnr: 23-001033

Indstilling

Til orientering 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Næste møde er 24.04.2023 på Innovest. 

Der arbejdes på at få en oplægsholder til hvert af de kommende møder, for at understøtte en fælles forståelse og viden i Sundhedsrådet. 

Kontaktoplysninger
Kathrine Stig Andersen

Sekretær for Sundhedsrådet

Kathrine Stig Andersen
Rødkløvervej 4
6950 Ringkøbing