Referat: 24. april 2023 kl. 14:00

Innovest, Ånumvej 28, Skjern
Sundhedsrådet

Deltagere

 • Anja Thoft Bach
 • Hans Østergaard
 • Trine Bloch Burmølle
 • Elisabeth Gardarsson
 • Kathrine Stig Andersen
 • Anette Ørbæk Andersen
 • Hans Christensen
 • Poul Gregersen
 • Kristian Andersen
 • Andreea Oprea
 • Stella Overgaard
 • Jens Erik Damgaard
 • Jette Elstrøm-Jørgensen
 • Jette Haislund
 • Mette Bjerrum Jensen
 • Lykke Nielsen Høj
 • Janne Kruse
 • Mette Bjørg Krarup Helth
 • Pia Thomsen
 • Ulla Svendsen
 • Per Høeg Sørensen
 • Lene Brodde
 • Susanne Høj Henriksen
 • Lisbeth Høvinghof Jakobsen
 • Majbrit Pind
 • Jeanette Laursen
 • Jonas Caben Iversen
 • Henriette Pirchert
 • Carsten Gilbert Madsen
 • Allan Østergaard
 • Lisette Haunstrup Møller
 • Kim Ulv Christensen
 • Annette Ørskov
 • Anne Mette Rye
 • Janne Nielsen
 • Lene Hindbo
 • Niels Rasmussen
 • Lotte Sekkelund Finderup
 • Mette Ballegaard
 • Line Loldrup
 • Christina Van Diemen

Kopier link til punktet  -   Print

1: Velkommen

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Velkomst ved formand Jens Erik Damgaard 

Med forhåbning om et godt møde. 


Kopier link til punktet  -   Print

2: Oplæg om børn og unges digitale medievaner og disses betydning for søvn, fysisk aktivitet, fællesskaber og stress ved Annemette Høgedal fra Center for Sundheds og Digitale Medier ved Sundhedsstyrelsen.

Sagsnr: 23-008091

Sagsfremstilling

Annemette Høgedal fortæller om Sundhedsstyrelsens opgave i først og fremmest at kortlægge viden på området og efterfølgende udarbejde anbefalinger til primært forældre. Der vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål.

Denne del af mødet foregår som et hybridmøde, hvor medlemmer af de forpligtende samarbejder også inviteret til at deltage via videolink.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at tilføje 

Økonomi

Intet at tilføje 

Effektvurdering

Intet at tilføje 

Indstilling

Til drøftelse 

BilagBeslutning

Dette oplæg må desværre udeblive, da oplægsholderen har meldt afbud. 

Materialet fra Sundhedsstyrelsen præsenteres af Trine Bloch Burmølle, seks korte film fra www.sst.dk/styrpåskærm. De seks kortfilm er udarbejdet på baggrund af styrelsens anbefalinger.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger:

 1. Dit barn bør ikke bruge skærm op til sovetid, da det kan udsætte sovetidspunktet og betyde, at barnet ikke får tilstrækkeligt med søvn.
 2. Undgå telefon eller tablet i barnets soveværelse i løbet af natten, da skærmaktivitet om natten kan forstyrre søvnen og forringe søvnkvaliteten.
 3. Skab variation mellem dit barns skærmaktivitet og øvrige aktiviteter i løbet af hverdagen, herunder fysisk aktivitet.
 4. Interesser dig for dit barns digitale liv og vær opmærksom på barnets eventuelle bekymringer for at stå uden for fællesskabet eller for at gå glip af noget online.
 5. Lav aftaler om skærmbrug i familien, som gælder både barn og voksen, og hav en løbende dialog om, hvor meget skærmen bruges og til hvilke formål.
 6. Forældre bør være opmærksomme på eget forbrug af skærm i samvær med barnet, da individuelt skærmbrug kan påvirke forældre-barn relationen negativt.

Der arbejdes på at Børn og familieudvalget inddrages i planlægning/ muligheden for at få oplæg af  Imran Rashid om digitale vaner/ medier. F.eks. i december 2023. Med et ønske om at nå ud til flest muligt.

Under drøftelsen kommer flere gode spørgsmål frem:

 • Bør vi som kommune have retningslinjer for skærmbrug hos børn og hjælp til forældre?
 • Hvordan får vi dialogen på dagsordenen ud i organisationen?
 • Hvordan går vi fra målsætning i politikken til at få det på dagsordenen og implementeret mere generelt? 
 • Hvordan kan vi understøtte den sunde brug af skærme og digitale medier? 

Det understreges at handicap og psykiatri oplever mange positive muligheder ved anvendelse af skærm og digitale muligheder/ løsninger.

Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken hver gang, vi bør gøre brug af tidligere erfaringer fra andre projekter.

Kopier link til punktet  -   Print

3: Det videre arbejde i de forpligtende samarbejder ved Ulla Svendsen og Trine Bloch Burmølle

Sagsnr: 23-008091

Sagsfremstilling

Kort præsentation af de næste skridt i de forpligtende samarbejder mhp det videre arbejde med indsatser i relation til Sundhedspolitikken.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at tilføje 

Økonomi

Intet at tilføje 

Effektvurdering

Intet at tilføje 

Indstilling

Til orientering 

BilagBeslutning

Trine præsenterer årsplanen for de kommende møder for de forpligtende samarbejder og Sundhedsrådet. 

Punktet kommer med på chefforum, Anja Thoft Bach står for dette. 

Listen over medlemmer af Sundhedsrådet samt for de forpligtende samarbejder medsendes referatet.

Kopier link til punktet  -   Print

4: Kulturens Rige: Oplæg om kultur, trivsel, fællesskab og meningsfulde aktiviteter ved Lene Winkler

Sagsnr: 23-008091

Sagsfremstilling

Oplæg om erfaringer fra deltagelse i nationalt aktionslæringsprojekt, med inddragelse af kunst og kultur som sundhedsfremmende aktiviteter for unge.

Med projektet Kulturens Rige, der er iværksat gennem Sund By Netværket, har der på tværs af forskellige fagområder i kommunen og med eksterne samarbejdspartnere været afprøvet forskellige kulturelle aktiviteter som sundhedsfremmende initiativer til unge på HHX og HTX, Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at tilføje 

Økonomi

Intet at tilføje 

Effektvurdering

Intet at tilføje 

Indstilling

Til orientering og drøftelse 

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Lene Winker præsenterer projektet fra Ringkøbing-Skjern kommune. Projektet er et led under Sund By Netværket, med fokus på mental sundhed. 

 

Projektet har afledt en masse god læring, både om målgruppe og aktiviteter. Samarbejdet om kultur og sundhed fortsætter via Det Forpligtende Samarbejde, hvor kultur og fritidsområdet er deltagende. De gode netværk der er opbygget gennem projektet både internt i kommunen og på landsplan fremhæves som et positivt outcome. 

 

Kopier link til punktet  -   Print

5: Sundhedsugen 2023 ved Trine Bloch Burmølle

Sagsnr: 23-008091

Sagsfremstilling

Sundhedsugen har været en fast aktivitet i Ringkøbing-Skjern Kommune hvert år i uge 17 siden 2008. Formålet med Sundhedsugen er at sætte fokus på sundhed og at inspirere til en lidt sundere hverdag.

På mødet orienteres om Sundhedsugen 2023, hvor der afprøves et nyt koncept mhp. at gøre det så let som muligt at deltage i Sundhedsugen.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at tilføje 

Økonomi

Intet at tilføje 

Effektvurdering

Intet at tilføje 

Indstilling

Til orientering 

BilagBeslutning

Trine Bloch Burmølle præsenterede sundhedsugen og tankerne bag projektet. 5 kamps tanken gør at alle nemt kan deltage. Der skal være mindst mulig barriere for at deltage. I 2023 har der været flere eksterne deltagere med end der plejer, fx Spar i Hvide Sande og Skjern Bank.  Der er også mange som har lavet aktiviteter på egen hånd ud over 5 kampen, hvilket viser at Sundhedsugen er en fast integreret del af mange kommunale enheders årlige aktiviteter. Opbakningen er som forventet, hvilket er positivt.

 

 

Kopier link til punktet  -   Print

6: Røgfri arbejdstid ved Trine Bloch Burmølle

Sagsnr: 23-008091

Sagsfremstilling

11 virksomheder i kommunen er gået sammen om at indføre røgfri arbejdstid pr. 1. september 2023. Baggrunden for tiltaget er en temadag om sundhed på arbejdspladsen, som Sundhedscenter Vest afholdt i efteråret 2022 i samarbejde med Langtidsrask, Erhvervsrådet og et par lokale virksomheder. De 11 virksomheder er efterfølgende gået sammen og har besluttet at de sammen vil indføre røgfri arbejdstid pr. 1. september. Kræftens Bekæmpelse og Sundhedscenter Vest har på forskellig vis understøttet de 11 virksomheder med information, rådgivning og sparring. Sundhedscenter Vest har oprettet særligt tilrettelagt rygestoprådgivning for medarbejderne på de 11 virksomheder. På mødet orienteres om processen, samarbejdet og afledet effekter af tiltaget.

Lovgrundlag og juridisk vurdering

Intet at tilføje 

Økonomi

Intet at tilføje 

Effektvurdering

Intet at tilføje 

Indstilling

Til orientering og drøftelse af eventuel ny konference i samarbejde med erhvervsliv i 2023

BilagBeslutning

Ulla Svendsen uddyber punktet: Skal vi på baggrund af projektet for røgfri arbejdstid, lave en ny konference om et eventuelt nyt emne. 

Trine Bloch Burmølle præsentere projektet, målsætninger og afledte effekter. 

Aftalen blandt de 11 deltagende virksomheder evalueres, og resultater præsenteres for flere virksomheder senere på året. Selve formen er endnu ikke på plads, men det vægtes, at gode erfaringer videregives.

Forslag til nyt emne: Trivsel, Tilknytning til arbejdsmarkedet, de lokale succeshistorier og erfaringsudveksling.

 

Kopier link til punktet  -   Print

7: Eventuelt

Sagsnr:

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Intet til dette punkt 

 

Kopier link til punktet  -   Print

8: Næste møde: torsdag d. 7. september

Sagsnr: 23-008091

Bilag

Ingen bilag.

Beslutning

Tema til møde i september: Mental sundhed - ABC 

Lokation for næste møde: Der opfodres til at der meldes ind med mulige steder. Henvendelse til Kathrine Stig Andersen eller Trine Bloch Burmølle. 

Kontaktoplysninger
Trine Bloch Burmølle

Sekretær for Sundhedsrådet

Trine Bloch Burmølle
Kirkevej 3
6880 Tarm