Videnrådet

Ringkøbing-Skjern Kommune vil øge bæredygtig vækst, udvikling og det gode liv ved et stærkt fokus på uddannelse og tilførsel af viden til både arbejdspladser og borgere.

Uddannelse og viden er et område, som går på tværs af kommune, erhvervsliv, frivilligsektor og uddannelsesinstitutioner. Derfor er det afgørende, at satsningen bliver bredt forankret og koordineret på tværs af de mange aktører og gennem en fælles Videnpolitik og handlingsplan.

Videnrådet refererer til og rådgiver Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget på videnområdet. I Videnrådet inddrages en række væsentlige aktører således som rådgivere ind i den politiske beslutningsproces med det formål at udvikle og fremme de indsatser, der igangsættes under Ringkøbing-Skjern Kommunes Videnpolitik.

Videnrådet har følgende opgaver:

  • Videnrådet rådgiver Erhvervs-, Klima og Arbejdskraftudvalget i forhold til udvalgets formulering af Videnpolitik –og handlingsplan.
  • Videnrådet understøtter implementeringen af handlingsplan for Videnpolitik
  • Videnrådet bidrager til at koordinere og udvikle indsatser på området mellem såvel interne som eksterne aktører.

Dagsordener og referater

Kontaktoplysninger
Viden & Strategi

Koordinator for Viden og Arbejdskraft Thine Overgaard Thygesen

Viden & Strategi
Ekstern Udvikling
6950 Ringkøbing