Bevaringsværdige og fredede ejendomme


I Danmark er der omkring 4 millioner bygninger. Omkring 9.000 bygninger er fredet, mens cirka 300.000 er bevaringsværdige. Er din ejendom én af dem?

En fredet bygning har særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter, der fortæller om betydningsfulde perioder i landets historie. En fredning gælder hele bygningen - ude som inde.

De bevaringsværdige bygninger fortæller om byggeskik, arkitektur og kulturhistorie på et regionalt eller lokalt plan. En udpegning som bevaringsværdig gælder alene bygningens ydre.

Er din ejendom bevaringsværdig eller fredet kan der være restriktioner for bygningens udseende, valg af farver og materialer samt til hegning, beplantninger med videre. Se mere i menuen nedenfor.

Mulighed for tilskud til at renovere din bevaringsværdige bygning

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing