Skilte og reklamer i det åbne land

Du kan her læse om de muligheder og begrænsninger, der er for at opsætte skilte uden for byer og sommerhusområder og uden for lokalplanlagte områder, der indeholder bestemmelser om skiltning.

I Danmark har Folketinget besluttet, at vi skal tage særligt hensyn til landskabet uden for byer og bymæssig bebyggelse. Det betyder, at der er vedtaget nogle regler for skiltning i det åbne land, som kommunen skal tage hensyn til, når virksomheder og private ønsker at opsætte skilte uden for byer og sommerhusområder.

Alt afhængig af hvilken type skiltning du ønsker at opsætte kan du læse mere herom nedenfor.

Kontaktoplysninger
Land, By og Kultur
Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing