Dagpleje og vuggestue

Dagpleje og vuggestue er for børn i alderen 26 uger til og med 2 år plus 10 måneder.

I dagplejen passes børnene som regel i dagplejernes private hjem. Dagplejeren må ikke passe mere end fem børn. Der kan dog godt passes op til ti børn i et dagplejehjem, hvis der er to dagplejere til at passe dem.

Vælg digital opskrivning.

I kommunen er der 16 vuggestueafdelinger, som enten er tilknyttet en institution for børn indtil skolealderen eller er tilknyttet en aldersintegreret institution for børn til og med 3. klasse.

Følgende institutioner har en vuggestueafdeling:

Børn der er tildelt en dagplejeplads, kan kun stå på venteliste til en vuggestueplads indtil de fylder to år, herefter vil barnet automatisk blive slettet af ventelisten.

Vælg digital opskrivning.

Dagplejen
Når dit barn går i dagpleje, kan du vælge mellem 32 og 48 ugentlige timer.

Der er kun få 32 timers pladser til rådighed i områderne Ringkøbing, Skjern og Tarm.

For deltidsdagplejere er åbningstiden mandag til torsdag klokken 7.30 til 14.45 og fredag klokken 7.30 til 14.30. Alle deltidsbørn kan maksimalt have 32 timer ugentlig i dagplejen.

Hvis dit barn har en deltidsplads og får behov for en fultidsplads, skal du skifte dagplejer. Det samme gælder for børn der har fuldtidsplads, og får behov for en deltidsplads.

Vuggestue
Når dit barn går i vuggestue, kan du vælge mellem 25 og 50 ugentlige timer.

Valg af pladstype
Valg af pladstype i dagpleje og vuggestue aftales, når du får tilbudt en plads til dit barn.

Hvis dit ændringsbehov ændres, skal du kontakte pladsanvisningen.

Dit barn vil som hovedregel blive optaget i dagpleje eller vuggestue den 1. eller den 16. i en måned. Barnet kan blive i dagpleje/vuggestue indtil den 1. i den måned barnet bliver 2 år plus 10 måneder.

Du vil få tilbudt en plads cirka 1,5 måned før dit barn skal starte.

Hvis du ønsker, at dit barn skal starte i børnehave i alderen 2 år plus 6 måneder, er der 5 betingelser, der skal være opfyldt:

  • Det skal være efter forældrenes eget ønske
  • Barnet skal være parat
  • Der skal være en ledig plads i børnehaven
  • Dagpleje-/vuggestuepladsen skal kunne besættes
  • Den modtagne børnehave skal høres inden og være indforstået med at modtage barnet

Du kan opsige dit barns dagpleje-/vuggestueplads med to måneders varsel til den 1. eller 16. i en måned.

Overflytning til anden dagplejer eller vuggestueplads inden for kommunen kan ske uden opsigelsesvarsel til efterfølgende 1. eller 16. i en måned.

Du kan udmelde dit barn på digital pladsanvisning.

Dagtilbud og Undervisning
Dagtilbud og Undervisning
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk

T:    99 74 13 31
E:    dagtilbud.undervisning[mail]rksk.dk