Tilsyn på 0-6 års området

I Ringkøbing-Skjern Kommune er det Dagtilbud og Undervisning, der har tilsynspligten på 0-6 års området.

Tilsynet er gældende på følgende områder:

  • Kommunale dagtilbud herunder kommunale dagplejere
  • Selvejende dagtilbud
  • Privatinstitutioner
  • Private pasningsordninger.

For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan tilsynet udøves, frekvensen af tilsynene med videre, skal rammerne for kommunens udøvelse af tilsynet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Formål med tilsyn

Mål og formål med tilsynet retter sig både mod kontrol og udvikling. Tilsynet skal sikre, at lovgivningen på området efterleves. Samtidig er det et led i at sikre kvalitet og give potentiale for at drøfte pædagogisk praksis og kvalitetsudvikle.

Det følger af tilsynsforpligtelsen, at kommunen skal reagere, hvis den får informationer om, at der er, eller kan være, grundlag for kritik af den pædagogiske praksis. Som udgangspunkt har kommunen pligt til at undersøge sagen og i givet fald tage initiativ til at få rettet op på forholdene.

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for Ringkøbing-Skjern Kommunes pligt til at føre tilsyn med kommunale dagtilbud, selvejende dagtilbud, kommunale dagplejere, privatinstitutioner og private pasningsordninger findes i retssikkerhedsloven og dagtilbudsloven.

Kontaktoplysninger
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dagtilbud og Undervisning, Pladsanvisningen
Dyrvigsvej 9
6920 Videbæk